Vigsel och begravning

Här hittar du information om vigsel och begravning. Du hittar tips om vad som kan vara bra att tänka på innan borgerlig vigsel men också vad du behöver tänka på vid en begravning.

Vigsel

Den som inte vill viga sig enligt något trossamfunds ritual kan göra det borgerligt hos kommunen. Degerfors kommun har fem borgerliga vigselförrättare. Dessa är Antonia Berglund, Cay Flydén, Kristina Sandberg, Robert Mörk och Robert Östberg .

Hindersprövning

För att ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Blanketter för hindersprövning resp. anmälan om efternamn finns hos Skatteverket. Blanketten ska fyllas i av båda parter och skrivas under och sändas till Skatteverket. Om någon av parterna önskar byta namn eller ta ett tilläggsnamn ska det anmälas till Skatteverket senast i samband med vigseln.

Om en person inte är folkbokförd i Sverige måste han/hon infinna sig personligen på det lokala Skattekontoret samt ha med sig ett giltigt pass.

När hindersprövningen är klar skickar Skatteverket ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel” till er. Intygen gäller i fyra månader.

Vittnen

Två vittnen, som är myndiga, ska närvara vid vigseln. De kan vara släkt eller vänner. Vittnenas namn och adress lämnas till vigselförrättaren samtidigt med intygen för hindersprövning. Saknar brudparet egna vittnen kan vigselförrättaren ordna detta.

Vigseln

De allra flesta väljer att gifta sig på ett eget smultronställe, men för de som så önskar kan kommunen erbjuda ett vigselrum i en av kommunens äldsta byggnader, Smältarbyggningen.

Ni är välkomna att diskutera med någon av vigselförrättarna om inramningen till vigseln; om ni vill växla ringar, någon som läser en dikt, musik, klädsel osv. Vid ett sådant samtal bestämmer vi, efter era önskemål, formerna för vigseln samt avgör tidpunkt och lokal.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär.

Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar skatteverket om vigseln.

Det kostar inget att vigas borgerligt. Sker vigseln på annan plats än centrala Degerfors, kan reseersättning till vigselförrättaren bli aktuell.

Vigselförättare

Cay Flydén
Mobil: 072-711 57 38

Kristina Sandberg
Mobil: 070-554 23 37

Robert Östberg
Tel: 0586-73 00 80
Mobil: 070-867 16 68

Begravning

Begravningshjälp

Om tillgångarna i ett dödsbo understiger kostnaden för begravning kan dödsboet ansöka om begravningshjälp.

Biståndet kan uppgå till maximalt 50% av prisbasbeloppet och innefattar begravning, gravsten samt enklare förtäring. Inga övriga kostnader kan täckas av bistånd.

Ansökan ska vara skriftlig och du kan göra den via vår e-tjänst som du hittar längre ned på sidan under relaterad e-tjänst.

Begravningsombud

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar skatt betalar också en begravningsavgift oavsett tro och medlemsskap. Lagen säger också att det i varje kommun ska finnas ett begravningsombud som ska företräda de kommuninvånare som inte tillhör Svenska kyrkan i de församlingar som finns i kommunen.

Begravningsombudet ska ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan, och vara en förmedlande länk till kyrkogårdsförvaltningen i frågor som rör begravning. Begravningsombud utses av Länsstyrelsen, som ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lämplig person.

En mycket viktig uppgift för begravningsombudet är att kontrollera att begravningsavgiften verkligen går dit den ska. Har man gått ur Svenska kyrkan betalar man inte för kyrklig verksamhet, det blir så kallad särredovisning mellan kyrklig verksamhet och begravningsverksamhet.

Begravningsombudet ska också informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin roll, hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och kontrollera att samråd sker med berörda grupper i samband med ändring av begravningsplatser.

Varje år lämnar ombudet ett yttrande till Kammarkollegiet över ett förslag till kostnadsberäkning för begravningsverksamheten för det kommande året och en årsberättelse lämnas in till Länsstyrelsen.

Begravningsavgiften är för närvarande 24,6 öre per hundralapp och är gemensam för hela Sverige förutom Stockholm och Tranås som har kommunen som sin huvudman.

Kontakt

Irene Tåkvist
Tel: 076-849 08 19
E-post: takvist19@gmail.com


Tjänster som ingår i begravningsavgiften är:

 • gravplats på allmän begravningsplats i 25 år
 • gravsättning
 • transport av kista
 • kremering
 • lokal för förvaring av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor.


Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • kista och svepning
 • kistdekoration
 • annonsering
 • transport av kistan från hem/sjukhus till anvisad lokal för förvaring av stoftet
 • urna
 • minnesstund
 • begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. (Avliden som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet)
 • gravsten
 • skötsel av gravplats.

Dödsboanmälan

Grundregeln är att en bouppteckning skall göras när någon har avlidit. Bouppteckning syftar till att avveckla den avlidnes bo, dvs. betala hans skulder och fördela överskottet till de som är berättigade att få överta det. Bouppteckning är i Sverige en helt privat angelägenhet som dödsbodelägarna har att ombesörja själva. Om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet, får en dödsboanmälan göras. Socialförvaltningen i den kommunen där den avlidne var folkbokförd hjälper till att upprätta en dödsboanmälan som sedan överlämnas till skattemyndigheten i senast 3 månader efter dödsfallet.

Vilka är förutsättningarna för en dödsboanmälan?

 • när tillgångarna i dödsboet inte räcker till annat än begravningskostnaden samt andra utgifter med anledning av dödsfallet
 • den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen
 • tillgångarna skall vara orörda. Inga räkningar skall betalas ur dödsboet, undantaget begravningskostnader
 • det får inte finnas fast egendom eller tomträtt i dödsboet, även om den avlidne bara varit delägare.

Vad avses med begravningskostnader?

 • begravningsbyråns räkning inklusive gravsten
 • förtäring i samband med begravningen.

Vad avses med "andra utgifter med anledning av dödsfallet"?

 • uppsägningshyra 1 månad
 • vårdkostnader för kommunen
 • vårdkostnader för landstinget
 • hänsyn tas också till en summa motsvarande vad en bouppteckning skulle kosta (5000 kr). Övriga skulder i dödsboet medräknas inte vid bedömningen om en dödsboanmälan kan göras.

Hur gör man med andra skulder?

 • tillgångarna i boet skall i första hand användas till betalning av begravningskostnaden vilket innebär att övriga skulder och räkningar får anstå tills boets ekonomiska ställning är klarlagd
 • om tillgångarna inte räcker till övriga skulder och räkningar får fordringsägarna avskriva fordran.

Hur går dödsboet tillväga?

 • dödsboet utser en person att företräda dödsboet
 • dödsboet sammanställer boets tillgångar, skulder och begravningskostnader (kontanter, kontoutdrag, skatteåterbäring, försäkringar begravningsfaktura samt obetalda fakturor etcetera)
 • företrädaren kontaktar socialförvaltningen för bokning av tid för genomgång av boets ekonomi. Vid besöket skall alla handlingar som berör ekonomin medtagas.
Till toppen av sidan