Elda utomhus

Kom också ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud. Tänk också på att du alltid eldar på eget ansvar och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser.

Om du ska elda ute i naturen

Du får elda ute i naturen när det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud. Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen.

Du är alltid ansvarig för din eldning

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt
brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Alternativ till eldning

  • Försök att kompostera avfallet. Kvistar går också att kompostera om de först malts sönder i en kompostkvarn. Gå gärna ihop med era grannar och skaffa en kvarn.
  • Du kan lämna trädgårdsavfallet kostnadsfritt på kommunens bemannade återvinningscentral.
Till toppen av sidan