Anpassad grundskola/gymnasieskola

Barn och unga som på grund av lindrig utvecklingsstörning inte bedöms nå grundskolans eller gymnasieskolans kunskapsmål erbjuds anpassad grund- eller gymnasieskola. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och ska så långt det är möjligt motsvara grundskolan eller gymnasieskolan.

Till toppen av sidan