Stöd vid våld i nära relation

Degerfors kommun har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller också dig som drabbats av våld i nära relation.

Här kan du hitta information om var du som varit utsatt för hot eller våld av en familjemedlem, eller någon annan nära, kan vända dig – eller om någon du känner drabbats. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Stödjer våldsutsatta

Socialtjänsten arbetar för att erbjuda alla som utsätts för våld det hjälp och stöd de behöver. Det gäller även alla barn som sett, hört våld eller på något annat sätt upplevt våld.

Du får hjälp av oss

Socialtjänsten erbjuder stöd i form av samtal, rådgivning och praktisk hjälp i för att hjälpa dig att förändra situationen. Vi kan också hjälpa dig med att vid behov få ett skyddat boende.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

  • Rådgivning och stöd
  • Ekonomisk hjälp
  • Skyddat boende
  • Stöd till barn
  • Stöd till våldsutövare

Kontakta socialkontoret

Under kontorstid kontaktar du socialjouren på telefonnummer 0586-481 40.

Telefontider:
Måndag - fredag 08.30-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Övrig tid ringer du 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren.

Läs mer i broschyren "Våld i nära relation" Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sekretess

Om ni kontaktar oss ska ni kunna känna er trygga. Det råder en särskilt sträng sekretess, en så kallad absolut sekretess. Det betyder att det ni pratar om under samtalen inte förs vidare. Om det däremot kommer fram att barn utsätts för brott, som psykisk eller fysisk misshandel, bevittnar våld eller utsätts för sexuella övergrepp ska familjerådgivaren anmäla detta.

Ni har rätt att vara anonyma och det förs inga journaler.

Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn i Degerfors kommun inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

Du anmäler genom att ringa telefonnummer: 0586-481 40.

Telefontider:
Måndag - fredag 08.30-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Övrig tid ringer du 112 och uppger att du vill göra en orosanmälan så kopplas du till socialjouren.

Vårdnadshavare och barnet kan komma att ta del av de uppgifter som du lämnar i din anmälan.

Till toppen av sidan