Sevesodirektiv

Sevesodirektivet gäller för verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder.

Enligt ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” är respektive kommun skyldig att tillse att allmänheten får tillgång till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna lag inom respektive kommun. Mer information om Sevesoanläggningar hittar du på msb.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Nedan finns informationsunderlag från respektive verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i sådan omfattning att information till allmänheten skall ges. (Nedan angivna länk ansluter till Bergslagens Räddningstjänst hemsida, välj där efter aktuellt företag).

» Outukumpu Stainless AB, Degerfors Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

» SAAB Bofors Test Center AB, Svartå Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan