Vatten och avlopp

Här hittar du information om kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vad det kostar och hur man gör för att ansluta sig.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Efter användning blir det avloppsvatten som måste renas innan det får släppas ut i naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har egen vattenbrunn och avloppshantering.

VA-Arbete på Arngärdesgatan i Degerfors 2023

Under mars och april 2023 kommer Skanska att påbörja ett VA-arbete på delar av Centralgatan, Strömtorpsvägen och vidare in på Arngärdesgatan. Här får du information om vatten och avloppsarbete till dig som bor, har verksamhet eller fastighet på och omkring Arngärdesgatan Öppnas i nytt fönster..


Spola inte ner skräp i avloppet

I Sverige spolar vi ner 7000 ton skräp varje år. Skräpet orsakar stopp i ledningar och pumpstationer vilket gör att bräddningar sker, det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Dessutom är det en stor kostnad som i slutändan drabbar VA-kollektivet

Degerfors Kommuns drifttekniker får återkommande larm om stopp och måste åka ut och ta bort det som orsakat stoppet. Det kan till exempel vara tops, tvättlappar, hushållspapper, blöjor, bindor, tamponger, kondomer, snus och hår.

Avloppsreningsverken inom Degerfors Kommun är byggda för att rena avloppsvattnet från organiskt material, fosfor, kväve samt för att reducera mängden parasiter och bakterier. Kemikalier och mediciner är svårnedbrytbara. De kan försvåra och till och med förstöra reningsprocesserna i reningsverken, som ofta är biologiska. Följden blir att vattnet som släpps ut i hav och vattendrag inte är så rent som det borde vara.

Vad ska spolas ner i toaletten?

Kiss, bajs och annat som kommer ur kroppen, samt toalettpapper.

Vad ska inte spolas ner?

Allt annat

Fakta fulspolningar

Hushållspapper
Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer.

Tops, tamponger, kondomer och andra fasta material
Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. De löses nämligen inte upp i vatten, inte ens efter flera veckor.

Hår
Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.

Snus och cigaretter
Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder prillor ner i toaletten varje år. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

Kemikalier och läkemedel
Kemikalier och mediciner är svårnedbrytbara och reningsverken är inte byggda för att ta hand om dem. De kan försvåra och till och med förstöra reningsprocesserna i reningsverken, som ofta är biologiska. Följden blir att vattnet som släpps ut i hav och vattendrag inte är så rent som det borde vara. Både växter, djur och även vi människor påverkas negativt av de föroreningar vi spolar ner.

Målarfärg
Ingen målarfärg ska spolas ner i avloppet. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig, innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverk och miljön.

Matfett
Fett brukar kanske inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar i ledningarna som orsakar stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem och till en allt större kostnad

Hantera skräp på rätt sätt

Restavfall
Ha alltid en papperskorg i badrummet. I den kastar du allt ditt restavfall, som exempelvis tops, hår, tamponger, kontaktlinser och snus. Restavfallet förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Återvinnbart material
Skräp som kan återvinnas, exempelvis toarullen, källsorteras i din soptunna eller i ditt soprum.

Farligt avfall
Kemikalier som nagellack, aceton, målarfärg och sprayburkar lämnas till miljöstationen.

Läkemedel
Läkemedel lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek

Vattenläckor - hjälp oss stoppa svinnet!

Varje år försvinner många tusen m³ dricksvatten på ett okänt sätt från ledningarna i Degerfors kommun. I många fall är orsaken till att vattnet försvinner en läcka och det är ett onödigt slöseri som vi vill få stopp på. Kommunen söker regelbundet igenom vårt ledningsnät i jakt på att upptäcka och reparera vattenläckor. Vi kanske inte hittar alla och nu vill vi gärna även ha din hjälp med att hitta läckorna. Ett helt ledningsnät tjänar alla på.


Kontakta Degerfors kommun 0586-483 66 som tar emot felanmälan på vatten och avlopp.
Öppettider: Måndag–fredag kl. 07.30–16.00.
När Degerfors kommun har stängt ringer du istället: 0586-636 00

Du kan också felanmäla via formuläret som du hittar längst ner på sidan.

Till toppen av sidan