Företag, utveckling och rådgivning

Tillväxtenheten på Degerfors kommun ger hjälp och stöd till företagare i kommunen. Våra tillväxtsstrateger hjälper dig bland annat med att starta företag, hitta kontakter och lokaler i kommunen, håller i företagsträffar och utbildningar.

Vårt uppdrag

Att finnas till hjälp för dig som företagare

 • bollplank till dig som funderar på att starta eget
 • hjälp vid etableringar och med kontakter till våra olika handläggare, tillstånd och lokaler
 • hjälp att utveckla ditt företag genom kurser /utbildningar, konsulthjälp via timbanken mm
 • hjälpa dig med olika saker som gäller ditt företagande

Urval av aktiviteter under 2023

 • Tillväxtstrategerna arrangerar näringslivsråd där ett tiotal företagare som representerar näringslivet i kommunen i gruppen diskuteras frågor av olika slag föra att sedan förhoppnings leda till förbättringar
 • Under 2023 har vi gjort cirka 30 företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, andra politiker och kommunledning.
 • Anordnade ett Öppet hus på Högbergstorpsindustriområde under september månad. Detta var en mycket uppskattad dag då det kom många besök från gymnasieskolan i Degerfors samt från allmänheten. Syftet var att visa upp vilka företag som finns på området och behovet av arbetskraft framöver.
 • Barnrättsarbetetet fortsätter och på Kulturcentrum Berget har vi även i år haft upp vår barnrättsstig även som varit uppskattad. På alla lekplatsers infotavla finns information om barnkonventionen. Tillväxtenheten har varit delaktig i det strategiska barnrättsarbetet under året.
 • Samordnat och planerat Barnkalaset tillsammans med företag och föreningar som var den 2 september i Stora Halla. Barnkalaset är en dag för alla barn att träffa föreningar, leka och se föreställningar. I år kom det cirka 1500 besökare.
 • Deltagit i den regionala utvecklingen av Kilsbergsområdet genom deltagande på träffar tillsammans med regionen och kommunerna och tagit fram en viljeinriktning för Kilsbergen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Anordnat fiskemöten som utmynnade i deltagande på fiskemässan i Älvsjö i 15-18 mars där Degerfors och Karlskoga fanns med som en fiskedestination.
 • Vi arbetar löpande med det nya arbetssätt som nu implementerats i AME och socialtjänsten för att på ett mer effektivt sätt skapa stegförflyttning för individer som står utan egenförsörjning. Här har tillväxtenheten under året öppnat upp för många praktikplatser både internt och externt.

Positiva saker som hänt under året

 • Gästnätter i Degerfors 2020 - 14 000 gästnätter 2021 -20 057 gn , 2022 -24 707 gn, 2023 (jan –okt) 22 155 gn Från 2020 till 2022 ökade antalet gästnätter med 10 000. Besöksanledningar i Degerfors kommun är Kulturcentrum Berget, fotboll, golf, camping, dressin och fisketurism är några av våra populära aktiviteter som lockar besökare från närområdet men också från Sverige andra länder. Intresset för vandringar, natur och fiske har varit mycket stort under 2023.
 • Under året har filminspelningen Ronja Rövardotter pågått i Sveafallen, Fasaskogen och vid Lidetorpsmon, Netflix har köpt rättigheterna och vi ser fram mot när den börjar sända, tillväxtenheten har till viss del varit delaktiga i det,
 • Degerfors kommun får pris för bästa tillväxt 2023 för tredje gången på fem år av Syna.

Företagsbesök 2024

 • 16 januari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Degeref med Anneli Mylly KSO , Anna Nordqvist vice KSO, Evelina Holmkvist kommunikatör här kan ni läsa mer om http://www.degeref.arenareklam.se/
 • 31 januari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Defab-Degerfors Förzinkning AB med Anneli Mylly KSO , Anna Nordqvist vice KSO här kan ni läsa mer om www.defab.net
 • 31 januari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Frendo Degerfors med Anna Nordqvist vice KSO.
 • 6 februari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Innovation Lift med Anneli Mylly KSO och Anna Nordqvist vice KSO
 • 7 februari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Letälven fritid och fastighet med Anneli Mylly KSO


Tillväxtenhetens nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av kommunens näringslivsarbete

Tillväxtenheten på Degerfors kommun har ett nyhetsbrev med information, nyheter och uppdateringar kring företagande i kommunen. Fyll i dina uppgifter för att prenumerera på nyhetsbrevet!


Fyll i ditt för- och efternamn

Fyll i ditt företag

Fyll i din mejladress

Vi samverkar med Örebro universitet

Har du frågor när det gäller samarbeten tveka inte att höra av dig.

Till toppen av sidan