Letälven

Letälven vinterdag

Företag, utveckling och rådgivning

Tillväxtenheten på Degerfors kommun ger hjälp och stöd till företagare i kommunen. Våra tillväxtsstrateger hjälper dig bland annat med att starta företag, hitta kontakter och lokaler i kommunen, håller i företagsträffar och utbildningar.

Kontakt

Britt-Marie Room-Östberg
britt-marie.room-ostberg@degerfors.se
tel 0586-48488

Einar Jörgensen
einar.jorgensen@degerfors.se
tel 0586-48393

Vårt uppdrag

Att finnas till hjälp för dig som företagare

 • bollplank till dig som funderar på att starta eget
 • hjälp vid etableringar och med kontakter till våra olika handläggare, tillstånd och lokaler
 • hjälp att utveckla ditt företag genom kurser /utbildningar, konsulthjälp via timbanken mm
 • hjälpa dig med olika saker som gäller ditt företagande

Här kan du läsa om vad tillväxtenheten jobbat med under 2023

 • rådgivning till människor som vill starta företag i Degerfors kommun. Under 2023 startats 48 verksamheter 21 st aktiebolag och 25 st enskilda företag 1 st samfällighet och 1 st ekonomisk förening
 • anordnat företagsluncher med tema
 • deltar i nätverket Business Region Orebro BRO https://businessregionorebro.se/
 • anordnat flera näringslivsråd där ett tiotal företagare som representerar näringslivet i kommunen i gruppen diskuteras frågor av olika slag föra att sedan förhoppnings leda till förbättringar
 • gjort ca 30 företagsbesök under året tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och andra politiker samt kommunledning
 • tillväxtenhetens nyhetsbrev har skickats ut varje månad till våra företag, tjänstepersoner och politiker
 • jobbat med olika projekt under året såsom hälsotrappan, ställplatser samt badplatser
 • anordnade ett Öppethus på Högbergstorpsindustriområde under september månad. Detta var en mycket uppskattad dag då det kom många besök från gymnasieskolan i Degerfors samt från allmänheten. Syftet var att visa upp vilka företag som finns på området och behovet av arbetskraft framöver.
 • Smart Move -workshops kring arbete, välkomna, integrera och stärka ambassadörskapet/varumärket mot talanger, etableringar och nya invånare till vårt län.
 • marknadsföring av kommunens event samt aktiiteter kring besöksnäring gjort brochyren Stunder att minnas tillsammans med Karlskoga
 • barnrättsarbetetet fortsätter och på Kulturcentrum Berget har vi även i år haft upp vår barnrättsstig även som varit uppskattad. På alla lekplatsers infotavla finns information om barnkonventionen.Tillväxtenheten har varit delaktig i det strategiska barnrättsarbetet under året.
 • varit samordnare kring barnkalaset tillsammans med företag och föreningar som var den 2 september i Stora Halla en gratisdag för alla barn det kom ca 1500 besök under den lördagen.
 • deltagit i den regionala utvecklingen av Kilsbergsområdet genom deltagande på träffar tillsammans med regionen och kommunerna och tagit fram en viljeinriktning för Kilsbergen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • vi har haft en helårsöppen turistbyrå och finns nu i Bergetrummet på Kulturcentrum Berget som bemannas lågsäsong tisdag och torsdag samt alla dagar sommartid
 • tillväxtenheten har haft en aktivitetsledare på timtid till Kulturcentrum Berget. Aktivitetsledaren ordnade aktiviteter tisdag-fredag tillsammans med feriearbetare under hela sommaren. Det var mycket uppskattat och över 500 barn besökte aktiviteterna.
 • sammankallande för fasaskogsgruppen har träffats under våren och hösten och tillväxtenheten anordnade en invigning av kyrkbänkar och infotavlor i Fasaskogen den 25 maj.
 • vi har deltagit på turistbyråträffar ihop med Värmland samt varit delaktiga i samarbetet Dressin trelänsbanan Degerfors-Kristinehamn-Gullspång.
 • vi har anordnat besöksnäringsfrukostar med besöksnäring och politiker i Degerfors. Vi har också anordnat frukostar tillsammans med Visit Karlskoga –Degerfors där vi diskuterat samarbeten, paketering, platsmarknadsföring, hållbarhetsfrågor mm
 • sammankallat grupper för att samverka kring aktiviteter i samband med fotboll på Stora Valla möten som resulterat i samarbeten kring paketering öppethållande hos handel mm .
 • vi har anordnat fiskemöten som utmynnade i deltagande på fiskemässan i Älvsjö i 15-18 mars där Degerfors och Karlskoga fanns med som en fiskedestination.
 • vi lägger mycket tid till att hålla hemsidor mm aktuella för att man som besökare ska kunna få så mycket information som möjligt 24 timmar om dygnet.
 • deltagit i olika nätverk och utbildningar via Visit Värmland
 • vi har deltagit i regionala nätverk under året. I Regionens TurismUtvecklingsgrupp (RTU) har vi arbetat med den Regionala platsberättelsen för Örebro län.Företagskoordinatorn har jobbat för en hållbar besöksnäring genom utbildningar och nätverksträffar för besöksnäringen. Vi har varit delaktiga i Visit Swedens marknadsföringskampanj.
 • vi jobbar nu löpande med det nya arbetssätt som nu implementerats i AME och socialtjänsten för att på ett mer effektivt sätt skapa stegförflyttning för individer som står utan egenförsörjning. Här har tillväxtenheten under året öppnat upp för många praktikplatser både internt och externt.
 • ett försök att återuppta nyinflyttarkalaset gjordes i slutet av maj som blev inställt då endast 7 st anmälningar kom in av totalt 350 st utskick .
 • vi sökte medfinansiering från Leader Mellansjölandet till projekt Fritidsbanken, vi fick ja till det men vi hade inte möjlighet att finansiera arbetsledare under 2023 så projektet lades på is.
 • vi har sökte olika Lonaprojekt under året men vi fick inte igenom något projekt pga att det inte har funnits några pengar i år.

Positiva saker som hänt under året

 • Gästnätter i Degerfors 2020 - 14 000 gästnätter 2021 -20 057 gn , 2022 -24 707 gn, 2023 (jan –okt) 22 155 gn Från 2020 till 2022 ökade antalet gästnätter med 10 000. Besöksanledningar i Degerfors kommun är Kulturcentrum Berget, fotboll, golf, camping, dressin och fisketurism är några av våra populära aktiviteter som lockar besökare från närområdet men också från Sverige andra länder. Intresset för vandringar, natur och fiske har varit mycket stort under 2023.
 • Under året har filminspelningen Ronja Rövardotter pågått i Sveafallen, Fasaskogen och vid Lidetorpsmon, Netflix har köpt rättigheterna och vi ser fram mot när den börjar sända, tillväxtenheten har till viss del varit delaktiga i det,
 • Degerfors kommun får pris för bästa tillväxt 2023 för tredje gången på fem år av Syna.

Företagsbesök 2024

 • 16 januari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Degeref med Anneli Mylly KSO , Anna Nordqvist vice KSO, Evelina Holmkvist kommunikatör här kan ni läsa mer om http://www.degeref.arenareklam.se/
 • 31 januari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Defab-Degerfors Förzinkning AB med Anneli Mylly KSO , Anna Nordqvist vice KSO här kan ni läsa mer om www.defab.net
 • 31 januari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Frendo Degerfors med Anna Nordqvist vice KSO.
 • 6 februari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Innovation Lift med Anneli Mylly KSO och Anna Nordqvist vice KSO
 • 7 februari gjorde tillväxtenheten företagsbesök hos Letälven fritid och fastighet med Anneli Mylly KSO

 

Tillväxtenhetens nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av kommunens näringslivsarbete

Tillväxtenheten på Degerfors kommun har ett nyhetsbrev med information, nyheter och uppdateringar kring företagande i kommunen. Fyll i dina uppgifter för att prenumerera på nyhetsbrevet!

Nyhetsbrev 2024


Nyhetsbrev 2023

December Öppnas i nytt fönster.Tårta

Välkommen till Degerfors kommun


Fyll i ditt för- och efternamn

Fyll i ditt företag

Fyll i din mejladress

Vi samverkar med Örebro universitet

Har du frågor när det gäller samarbeten tveka inte att höra av dig.

Till toppen av sidan