Idrott, motion och friluftsliv

I Degerfors kommun finns det goda förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid. Här finns ett stort utbud av anläggningar, gott om natur, bra fritidsverksamhet och ett rikt föreningsliv.

Cirka 150 föreningar finns registrerade i kultur- och utbildningsförvaltningens föreningsregister. Av dessa får ett 40-tal någon typ av bidrag från kultur- och utbildningsnämnden. Förutom kontanta bidrag kan kommunens anläggningar hyras till kraftigt subventionerat pris.

Till toppen av sidan