Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, eller en kombination av båda. Många människor kan dessutom ha flera funktionsnedsättningar.

Kommunen ger olika former av stöd och hjälp. Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ha laglig rätt att få stöd och service enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även insatser via Socialtjänstlagen (SoL) och andra former av stöd kan vara aktuella.

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande tre personkretsar:

  • personer med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Personligt ombud

Hjälp till psykiskt funktionshindrade
Personligt ombud är ett kostnadsfritt och från myndigheterna fristående stöd för psykiskt funktionshindrade. Vi som arbetar som personligt ombud har tystnadsplikt.

Vem har rätt till personligt ombud?
Personer över 18 år i Degerfors och Karlskoga kommuner med omfattande psykiska funktionshinder som upplever att de inte får den hjälp de behöver.
Vi arbetar på uppdrag av den enskilde. Vi verkar för att varje individ ska få del av de insatser i form av stöd, service och vård som hon/han behöver och har rätt till. Våra insatser är att ge råd och stöd, hjälpa till i kontakt med olika myndigheter, se till att den enskilde får del av den vård och service hon/han önskar och har rätt till samt se till att samordning av insatser sker.
Våra insatser:

  • ge råd och stöd
  • hjälpa till i kontakt med olika myndigheter
  • se till att den enskilde får del av den vård och service hon/han önskar och har rätt till
  • se till att samordning av insatser sker.

Hur arbetar personligt ombud?
Du kontaktar oss själv eller med hjälp av någon annan och vi kommer överens om tid och plats för ett första möte. Vi träffas sedan för att lära känna varandra och upprätta en gemensam arbetsplan med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi tillsammans för att uppnå dina önskemål. Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis söka vår hjälp igen med ett nytt uppdrag.

Kontakt:
personliga.ombud@karlskoga.se

Therese Persson
Tel. 070-416 26 14

Ninnie Prihm
Tel. 070-416 22 27

Besöksadress:
Värmlandsvägen 6 C
691 32 Karlskoga

Till toppen av sidan