Brandskydd och sotning

Tänk brandsäkert hemma

Det är svårt att helt skydda sig mot olyckor. Om du däremot tänker på det förebyggande brandskyddet så kan du begränsa risken att drabbas av brand och samtidigt minska konsekvenserna vid en eventuell brand.

I Sverige har vi omkring 16 bränder i bostäder varje dag och 500 personer skadas allvarligt varje år.
Med rätt utrustning och kunskap så hade det gått att förhindra många olyckor.
Genom att ha en brandsläckare, brandfilt och brandvarnare hemma, har du bättre förutsättningar att begränsa och förhindra många olyckor.

Vid brand agera efter regeln: Rädda - Varna – Larma – Släck

  • rädda den som befinner sig i omedelbar fara
  • varna andra som befinner sig i omgivningen
  • larma räddningstjänsten 112 SOS Alarm
  • släck om du bedömer att du kan klara av situationen.

– tag inga onödiga risker!

Till toppen av sidan