Maten i omsorgen

Kostenheten följer nationella riktlinjer för mat för äldre- och sjuka. Allt enligt beslutade kvalitets- och servicenivåer som gäller för Degerfors och Karlskoga kommuner. Kommunen tillagar, levererar och serverar mat till alla med bistånd och till alla boenden inom äldreomsorgen.

Var lagas maten?

Maten som levereras via biståndsmatlåda och till vårdboenden tillagas vid Letälvsgårdens produktionskök.

Hur många måltider tillagas dagligen?

Under en dag tillagas cirka 370 måltider vid Letälvsgårdens produktionskök, inkluderat matlådor samt lunch- och kvällsmat till vårdboenden.

Var finns information om vilken mat som serveras?

Gå till veckans matsedel för att se vilka måltider som serveras på vårdboendena. Denna meny gäller inte biståndsmatlådorna utan den finns tillgänglig separat för brukare som har beviljad matlåda.

Hur kan jag som äldre påverka vad som serveras?

Inom kostverksamheten finns så kallade kostombudträffar, där personalen från vårdboende tillsammans med kockar och kostchefer talar om maten. Här kan personal från äldreomsorgen ta med önskemål eller funderingar från brukarna. Dialog sker även direkt med köket.

Hur vet jag att jag får i mig tillräckligt med näring?

Alla måltider som tillagas är näringsberäknade och anpassade för den målgrupp som maten serveras till. Våra måltider innehåller lite extra fett och protein. Som äldre kan en normalportion blir för mycket att äta upp och då är det viktigt att portionen anpassas för just dig. Prata med din sjuksköterska på avdelningen om du eller anhörig upplever det svårt att äta full portion.

Måltid med tugg- eller sväljsvårigheter

Kostverksamheten tillagar konsistensanpassad mat i form grovpaté, timbal, gelé, tjockflytande och tunnflytande. Om brukare är i behov av specialkost- eller har någon allergi, så anmäls det i samband med ansökan om biståndsmatlåda, alternativt via sköterska om du bor vid ett vårdboende.

Via länken kan du läsa mer om konsistensanpassad kost. Konsistensguiden | Findus Special Foods Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan