Skolskjuts

Är ditt/dina barn i behov av skolskjuts inför nästa läsår 2024/2025? Då är det dags att ansöka om skolskjuts. Ansökan ska vara inne senast 29 februari 2024.

Ansökan görs via Degerfors kommuns e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., gå in under Grundskola och välj sedan Ansökan om skolskjuts. Skolskjuts ansöks varje nytt läsår oavsett om barnet haft skolskjuts läsåret innan. Detta gäller alla olika slags skolskjuts.

När det gäller växelvis boende ska vårdnadshavare skicka in en gemensam skolskjutsansökan. Om ansökan görs via Degerfors kommuns e-tjänster, måste båda vårdnadshavarna signera ansökan.

Om ditt barn har rätt till skolskjuts i höst gäller nedan stående information. Om du vill veta om ditt barn kan ha rätt till skolskjuts, vänligen läs riktlinjer för skolskjuts längre ner på sidan. Om ditt barn uppfyller kriterierna fyller du i ansökan om skolskjuts och skickar in den.

Skolskjutsarna i kommunen sker både med linjetrafik, skolbussar och i unika fall anpassad skolskjuts. Under "regler och styrande dokument" kan du läsa om Degerfors kommuns riktlinjer för skolskjuts. Ansökan om skolskjuts gör du via blanketten på sidan "e-tjänster och blanketter".

Om du har frågor eller funderingar kring skolskjutsen ska du kontakta länstrafikens kundservice direkt på telefon 0771-55 30 00.

Personlig turlista

I den utskickade, personliga turlista framgår det vilken hållplats som ligger närmast bostaden samt vilken tid skjutsen beräknas angöra morgon och eftermiddag. Kom alltid i god tid till hållplatsen. Avgångstiderna som anges i turlistan är ungefärliga.

I turlistan ser du också vilken typ av skolskjuts som ditt barn ska åka med:

 • Linjetrafik anges i turlistan med tre siffror, exempelvis ”Linje 593” och information om resväg finns att söka i Länstrafikens reseplanerare på Länstrafiken.se

Linjetrafiktabeller i pdf-format samt karta över sökt resa finns på Länstrafikens hemsida.

 • skolbussar anges i turlistan med fyra siffror, exempelvis ”Turnr 1100”
 • om uppgift om in och/eller hemresa saknas betyder det att en anpassad skolskjuts är bokad.

Mer information om vem ni ska kontakta finns på länstrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolekort

Grundskolekort får de elever som beviljas skolskjuts med allmänna kommunikationer. Kortet är en värdehandling och ska hanteras som ett sådant. Grundskolekortet ska sparas av eleven över både termins- och läsårsbyten. Kortet gäller under läsårstid eller tills dess att eleven inte längre är berättigad till skolskjuts.

Mer information om grundskolekortet hittar du på länstrafikens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutiner för Grundskolekortet inför sommaren och läsår 24/25

Elever som får nya Grundskolekort - behöver behålla det gamla över sommaren.

Elever som beviljats Grundskolekort får nya kort inför läsår 24/25.

Följande gäller för grundskoleelever inför läsåret 24/25:

• Eleven ska behålla sitt Grundskolekort från läsår 23/24 över sommaren och reser till skolan på det gamla Grundskolekortet första dagen på läsår 24/25 om de inte fått sitt nya Grundskolekort innan läsårets början.

• Elever som beviljats Grundskolekort och som börjar grundskolan reser utan sitt Grundskolekort till dess att han eller hon har fått sitt nya Grundskolekort inför läsår 24/25. Eleverna ska få sina Grundskolekort omgående vid skolstart tillsammans med informationsflyern.

• Uppgifterna på Grundskolekortets baksida ska vara ifyllda med en vattentålig penna.

Linjetrafik

 • Linjetrafikens bussar är märkta med ett linjenummer och destination. På dessa krävs ett giltigt färdbevis för att få åka med. Nya elever som ska åka linjetrafik kommer att få ett Grundskolekort i skolan. Fram tills dess att korten delats ut åker eleverna med utan kort. Busschaufförerna är informerade om detta.

  OBS! Elever som redan har ett grundskolekort behåller detta och det laddas automatiskt med en ny produkt inför höstterminen.
 • Bussarna som kör linjetrafik kör enligt fast tidtabell och stannar endast vid Länstrafikens hållplatser. Dessa har en stolpe eller ett väderskydd som det står Länstrafiken på.
 • På bussar som kör linjetrafik måste man plinga för att bussen ska stanna vid en hållplats. Chauffören hjälper gärna till om en elev är osäker på vart den ska gå av.

Skolbuss

 • Skolbussarna är märkta ”Skolbuss”. Det är endast skolskjutsberättigade elever som får åka med skolbussarna, för grundskolans skolskjutselever behöver inte visa upp något färdbevis i form av grundskolekort. Gymnasieelever kan få åka med där det går befintliga skolskjutsturer, de ska visa upp sitt busskort för att få åka med.
 • Skolbussarna stannar vid utmärkta hållplatser och vid samlingsplatser som inte är utmärkta. Är du osäker på vart samlingsplatsen som anges i turlista ligger så kan du ringa Connect bus för mer information. Telefonnummer finns på turlistan.
 • Skolbussarna anpassar sina hemturer efter vilka elever som åker med den aktuella dagen och var de bor. Eleverna kan därför komma hem tidigare än vad som står i tidtabellen om alla planerade elever inte åker med.

Anpassad skolskjuts

Anpassad skolskjuts används i unika fall, t ex om det inte går någon skolbuss eller linjetrafik dit eleven ska åka, särskilda skäl alternativt funktionsnedsättning.

Elever som ska åka anpassad skolskjuts får separat skjutsinformation hemskickad innan skolstart i augusti från Länstrafikens beställningscentral.

Frågor kring taxi besvaras på telefon 019-17 50 17.

Ordningsregler på bussen

 • Påstigning och avstigning sker i ordning utan att knuffas.
 • Äldre elever visar hänsyn till de som är yngre och hjälper dem om så skulle behövas.
 • Du bör ha en reflex eller reflexväst på dig när du väntar på bussen under vinterhalvåret. Då ser chauffören och andra trafikanter dig mycket bättre.
 • Om du åker linjetrafik, ha busskortet redo så att de andra eleverna slipper vänta medan du letar.
 • Ta på säkerhetsbältet direkt när du sätter dig på din plats (det är det lag på). Detta innebär även att man inte lämnar sin plats under resans gång. Bältet knäpps loss först när bussen har stannat vid hållplatsen.
 • Det är inte tillåtet att äta eller dricka i bussen.
 • Visa hänsyn mot de andra på bussen, var lugn och skrik inte till klasskamrater och kompisar.
 • Om någon beter sig illa mot dig eller någon annan på bussen berättar du detta för chauffören, dina föräldrar eller din lärare på skolan. De hjälper dig.
Till toppen av sidan