Näringslivsstrategi

Förslaget till näringslivsstrategi är framtagen av Degerfors kommuns näringslivskontor under hösten 2017. I kommunens strategiska plan nämns tre prioriterade målområden: Attraktivitet, kvalitet i verksamhet och service och integration. Utifrån dess områden samt en rad bakgrundsfakta har näringslivsstrategin växt fram.

De strategiska mål som beslutats är:

  • fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning
  • fler nystartade företag
  • diversifierat näringsliv
  • attraktiv kommun
  • ökade möjligheter för dialog och samsyn mellan företag och kommunen. 
Till toppen av sidan