Stöd vid våld i nära relation

Degerfors kommun har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller också dig som drabbats av våld i nära relation.

Här kan du hitta information om var du som varit utsatt för hot eller våld av en familjemedlem, eller någon annan nära, kan vända dig – eller om någon du känner drabbats. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Vi ger stöd till våldsutsatta

Socialtjänsten arbetar för att erbjuda alla som utsätts för våld det hjälp och stöd de behöver. Det gäller även alla barn som sett, hört våld eller på något annat sätt upplevt våld.

Det här ger vi dig hjälp med

Socialtjänsten erbjuder stöd i form av samtal, rådgivning och praktisk hjälp i för att hjälpa dig att förändra situationen. Vi kan också hjälpa dig med att vid behov få ett skyddat boende.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning och stöd
 • Ekonomisk hjälp
 • Skyddat boende
 • Stöd till barn
 • Stöd till våldsutövare

Så kan våld se ut

 • Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
 • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar som till exempel oralsex.
 • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
 • Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
 • Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.
 • Personer beroende av vård eller omsorg kan även utsättas för vanvård eller försummelse som otillräckligt med mat, bristande hygien eller undanhållande av medicin.

Stöd till utsatta kvinnor

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors är en ideell förening som driver Kvinnohuset i Karlskoga och hjälper alla kvinnor som är i behov av skydd, hjälp och stöd dygnet runt. Är du en yngre tjej som behöver stöd eller råd kan du kontakta tjejjouren Cilla.

Kontakta socialkontoret

Under kontorstid kontaktar du socialjouren på telefonnummer 0586-481 40.

Telefontider på socialkontoret

Måndag - fredag 08.30-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Övrig tid ringer du 112 och ber att få bli kopplad till socialjouren.

Läs mer i broschyren "Våld i nära relation" Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sekretess

När du kontaktar oss ska du känna dig trygga. Det råder en särskilt sträng sekretess, en så kallad absolut sekretess. Det betyder att det du pratar om under samtalen inte förs vidare. Om det däremot kommer fram att barn utsätts för brott, som psykisk eller fysisk misshandel, bevittnar våld eller utsätts för sexuella övergrepp ska familjerådgivaren anmäla detta.

Du har rätt att vara anonym och vi för inga journaler.

Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn i Degerfors kommun inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

Du anmäler genom att ringa telefonnummer: 0586-481 40.

Telefontider på socialtjänsten

Måndag - fredag 08.30-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Övrig tid ringer du 112 och uppger att du vill göra en orosanmälan så kopplas du till socialjouren.

Vårdnadshavare och barnet kan komma att ta del av de uppgifter som du lämnar i din anmälan.

Till toppen av sidan