Kulturskolan

Att ge alla barn och ungdomar en chans att lära sig sjunga, spela ett instrument, dansa eller drilla är Degerfors kommuns kulturskolas mål. Barndans kan du börja med från att du har fyllt fyra år och drilla från att du fyllt sju år, för övriga ämneskurser ser det lite olika ut.

Kontakta kulturskolan för mer information. I mån av plats får även vuxna delta. Undervisningen på kulturskolan är avgiftsfri för elever under 25 år.

Undervisning på kulturskolan – vad gäller just nu?

Efter nya rekommendationer från myndigheterna har Degerfors kommun beslutat att från och med vecka 6 (8 februari och framåt) åter ge vissa elever möjligheten att få sin lektion på plats på skolan.

För vilka är det aktuellt?

  • Det gäller för dig som är född 2005 eller senare. Är du född 2004 eller tidigare är det fortsatt digital/fjärrundervisning som gäller
  • Det gäller för dig som har enskild lektion (det vill säga en lärare och en elev) samt vissa mindre ensembler där deltagarna är födda 2005 eller senare

Det är fortsatt så att du som elev kan önska att få din lektion digitalt i stället för på skolan. Det kan också vara så att din lärare väljer att undervisa digitalt, exempelvis kan det gälla vissa ensembler.
Din lärare kommer att ge dig mer information om vad som gäller just för dig

För den som kommer till kulturskolan gäller fortfarande:

  • Vid minsta symtom ska elever stanna hemma
  • Håll avstånd till andra
  • För att begränsa antalet personer som uppehåller sig på skolan samtidigt ber vi dig som eventuellt följer med eleven att, om möjligt, vänta utanför lokalerna
  • Om någon i hushållet har konstaterad covid-19 ska eleven inte komma till sin lektion (men kan istället fråga sin lärare om möjligheten att få en digital lektion)
Till toppen av sidan