Politik och demokrati

Var med och påverka din vardag i Degerfors kommun! Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar dig som medborgare. Det kan exempelvis gälla förskola och skola, äldreomsorgen eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Vill du vara med och påverka? I menyn till höger får du veta mera om olika sätt att väcka frågor och påverka i politiken.

Till toppen av sidan