Kommunfakta

Fakta om befolkning, ekonomi, valresultat, statistik, regler och styrande dokument hittar du under den här ingången.

Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län. Degerfors är en del av Bergslagens sydvästligaste utlöpare. Här möter skogsbygd slättlandskap. Kommunen tillhör Örebro län och ligger i landskapen Värmland och Närke.

Degerfors erbjuder en kombination av den lilla ortens fördelar med närhet till god kommunal service och friluftsliv och med kommunikationer som gör att du är i huvudstaden på mindre än två timmar. I Degerfors arbetar vi aktivt för entreprenörskap och växande företag, centrumutveckling och attraktiv boendemiljö.

Organisationsnummer: 212000-1934
VAT nummer (moms EU): SE212000193401
Bankgiro: 5861-9370

​Vision för Degerfors kommun

Bästa Degerfors - en modig och trygg kommun

För att förtydliga vad detta innebär i praktiken, har följande fem fokusområden valts ut som
väsentliga delar i att vara bästa Degerfors. Dessa områden ska fungera som ett paraply för den
ordinarie verksamheten, så att varje nämnd kan koppla mätbara mål till sin verksamhetsplan inom
relevant område och på så sätt löpande redovisa vad de gör för att uppnå visionen:

Barns bästa

Degerfors kommun är en barnrättskommun Öppnas i nytt fönster. och här visar vi de unga respekt och gör dem delaktiga i samhällsutvecklingen. I trygga, jämlika skolor får de kunskaper och färdigheter. Utbildningen sker i nära samverkan mellan vårdnadshavare och skola, där våra medarbetare ser och tar vara på varje elevs unika förutsättningar.

Äldres trygghet

I Degerfors står individen i centrum när vi utvecklar omsorg, trygghet och vård. Det sker i en
dialog som präglas av respekt, delaktighet och medbestämmande. Resultatet blir att medborgarna – unga som äldre – kan ta del av en social välfärd för att leva ett gott, tryggt liv.

Samhällsutveckling i framkant

Med en framsynt samhällsplanering möter vi omvärldens efterfrågan på trygga, trivsamma
bostäder för olika behov. En viktig del av planeringsarbetet är de synpunkter vi fångar upp i
möten med dem som redan bor i vår kommun och de som vill bli våra grannar i någon av våra
tätorter eller på landsbygden.

Tillväxt i fokus

Vårt arbete med hållbar tillväxt drivs med mod, kompetens och framtidstro. Med gemensamma
krafter utvecklar vi entreprenörskap och kompetens. Ett förbättrat näringslivsklimat är ett resultat av vårt fördjupade samarbete med befintliga och nystartade företag. På samma sätt leder vår samverkan med besöksnäringen till att fler och fler gästar vår kommun.

Ansvar för hållbar utveckling

Vi välkomnar hela samhället att delta i och ta ansvar för vårt arbete med hållbar utveckling. Det
drivs med mod och engagemang för att säkerställa att vår och kommande generationer ska kunna leva ett gott liv ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Till toppen av sidan