Protokoll och kallelser

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser och protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 10-14 dagar efter sammanträdet.

På grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018, så kan vi inte publicera protokoll från Bygg- och miljönämnden då den innehåller personuppgifter. Du kan däremot begära ut dessa protokoll genom att kontakta kommunens registrator, Annica Blomgren på telefonnummer: 0586-481 39.

Hårt tryck på Kansliavdelningen

Det kan dröja något längre än vanligt när du efterfrågar en handling. Det beror på att kansliavdelningen får många frågor och är hårt belastade.

Saknar du någon handling?
Fyll i formuläret nedan för att begära ut en handling.
Kontaktuppgifter
För att kunna skicka den efterfrågade handlingen till dig behöver vi ha din e-postadress.
Kontaktuppgifter


Är du osäker på vad handlingen heter, beskriv så utförligt som möjligt vad det är du efterfrågar.