Protokoll och kallelser

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 10-14 dagar efter sammanträdet.

På grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018, så kan vi inte publicera protokoll från Bygg- och miljönämnden då den innehåller personuppgifter. Du kan däremot begära ut dessa protokoll genom att kontakta kommunens registrator, Annica Blomgren på telefonnummer: 0586-481 39.