Protokoll och kallelser

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser och protokoll. Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 10-14 dagar efter sammanträdet.

På grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018, så kan vi inte publicera protokoll från Bygg- och miljönämnden då den innehåller personuppgifter. Du kan däremot begära ut dessa protokoll genom att kontakta kommunens växel 48100, och fråga efter miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen eller nämndsekreterare.

Saknar du någon handling?
Fyll i formuläret nedan för att begära ut en handling.
Kontaktuppgifter
För att kunna skicka den efterfrågade handlingen till dig behöver vi ha din e-postadress.
Kontaktuppgifter


Är du osäker på vad handlingen heter, beskriv så utförligt som möjligt vad det är du efterfrågar.
Till toppen av sidan