Grundskola och förskoleklass

Skolval för förskoleklass

Vårdnadshavare med barn som är födda 2018 kommer under våren 2024 att få göra ett skolval inför att deras barn ska börja i förskoleklass.

En valblankett med information om förskoleklass skickas ut i början av 2024 till barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavare har sedan möjlighet att göra ett aktivt val av skola. Båda vårdnadshavarna ska skriva under valblanketten. I de fall där vårdnadshavare inte gör något aktivt val för sitt barn placeras barnet utifrån fastställda urvalskriterier. Läs mer under Våra skolor och fritidshem.

Degerfors kommun ses som ett enda skolupptagningsområde. Om fler barn önskar gå på en skola än det finns plats för så görs ett urval enligt den relativa närhetsprincipen. Läs mer i Riktlinjer för skolval och skolplacering. Pdf, 163.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fyra rektorsområden

Grundskolorna i Degerfors är indelade i fyra rektorsområden där varje område har en egen rektor med övergripande ansvar för verksamheten. De grundskolor som har årskurserna 1 - 6 har även förskoleklasser i samma byggnader.

Grundskolans verksamhet

Grundskolans verksamhet bygger och utvecklar sin verksamhet utifrån målen och värderingarna i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11), kommunens skolplan samt skolornas lokala kursplaner.

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål för grundskolan är:

  • Alla elever ska vara behöriga till nationellt program på gymnasiet.
  • Alla elever ska lägst nå godkänt i samtliga ämnen.

Skolan ska ge eleverna en bred kunskapsbas som gör dem beredda för ett liv i ett samhälle med allt snabbare utvecklingstakt. Vi arbetar för att eleverna ska uppleva tiden i skolan såväl meningsfull som lustfylld. Eleverna ska ges möjlighet till inflytande, eget ansvar, kunna påverka och känna delaktighet.

Utvecklingssamtal

En gång per termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal. Där diskuterar vi hur eleven har det i skolan. Syftet med utvecklingssamtalet är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas och formulera och dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan.

Till toppen av sidan