Anhörigstöd

Hjälper eller tar du hand om en anhörig som på grund av sin sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller missbruk behöver stöd för att klara sin vardag? Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Det kan vara ett barn, make/maka, förälder, vän eller annan närstående. Den du stöttar eller vårdar är långvarigt sjuk, fysisk eller psykisk funktionsnedsatt, äldre, har ett missbruk eller beroende. Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfri.

Du är välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulenPDFt som kan berätta mer om vilket stöd det finns att få. Hit kan man även vända sig för att få guidning i vart man kan vända sig, beroende av vilket man stöd man har behov av. Vi har tystnadsplikt och du kan välja om du vill vara anonym

Det här kan vi erbjuda

Studiecirklar och gruppträffar

Vi anordnar studiecirklar för anhöriga med olika teman och inriktningar. Innehållet på cirklarna kan variera efter behov.

Anhörigcafé och anhörigdagar

Tillsammans med demensteamet ordnar kommunen anhörigcafé för anhöriga till någon närstående med demenssjukdom. Detta sker med jämna mellanrum och vi håller till på Gästis på Västergården. Tillfällena kan erbjuda olika teman och vissa gånger bjuder vi in föreläsare från olika håll.

En gång per år, på hösten, så äger anhörigdagen rum. Denna dag har fokus på de anhöriga och deras situation. Här kan vi erbjuda information om anhörigstöd, föreläsningar och utställningar. Olika föreningar och intresseorganisationer kan också medverka.

Samarbete och samverkan

För att kunna erbjuda ett gott stöd till dig som anhörig så samarbetar vi med olika aktörer.

Mötesplatsen, Svenska kyrkan
Vi samarbetar med Mötesplatsen och de är bland annat med vid vissa studiecirklar samt kan stötta om behov av avlastning finns.

Demensteamet
Kommunens demensteam anordnar, blanda annat, anhörigcaféer som vänder sig till dig som har en närstående med demenssjukdom. Vid vissa av cafétillfällena så bjuds en gäst/föreläsare in.

Anhörigföreningen
Kommunen samarbetar med anhörigföreningen i Degerfors, bland annat för att man ska kunna upptäcka vilket behov det kan finnas av anhörigstöd. Anhörigföreningen är också med i arbetet till anhörigdagen.

Studieförbundet
Vi samarbetar med studieförbundet Örebro. De bistår bland annat med att ta fram material till studiecirklar som kan fungera som ett stöd till anhöriga i form av gemensamma träffar.

Anhörigvårdarkort

Du som tar hand om en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Om du vårdar en närstående och själv blir sjuk är det bra att ha ett anhörigvårdarkort som du bär med dig. Då kan andra personer få information om att du tar hand om en närstående.

Anhörigvårdarkortet är en trygghet både för dig som ger stöd och för den som du vårdar i hemmet.

Du fyller själv i kortet och det innehåller:

Namn på dig som är anhörigvårdare
Namn och uppgifter om personen som är beroende av hjälp
Namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse

Kortet förvarar du intill ID-handling/körkort.

Anhörigvårdarkortet är gratis och du kan beställa det hos anhörigsamordnaren eller skriva ut det direkt här från sidanPDF.

Här finns länkar med med information till dig som är anhörig till någon med...

Funktionsnedsättning

» Anhörigas riksförbund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens sida om stöd till anhöriga. På sidan kan du bland annat läsa om vad socialnämnden och kommunerna ska ta ansvar för gällande anhörigstöd samt exempel på olika stödinsatser. Här finner du även fler skrifter att läsa för dig som är anhörig.

» FUBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

» Autism- och Aspbergerförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

» Riksförbundet Attentionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. De arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. De arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.  

Långvarig sjukdom

» Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens sida om stöd till anhöriga. På sidan kan du bland annat läsa om vad socialnämnden och kommunerna ska ta ansvar för gällande anhörigstöd samt exempel på olika stödinsatser. Här finner du även fler skrifter att läsa för dig som är anhörig.

» Cancerfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan man bland annat hitta information om de vanligaste cancersjukdomarna, forskningsprojekt, samt att ett avsnitt på sidan vänder sig till dig som är anhörig (närstående till den sjuke).

» Hjärnskadeförbundet Hjärnkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

» Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län är en länsförening av förbundet Hjärnkraft, för personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga samt andra som vill stödja dess verksamhet.  

Minnesproblematik

» Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens sida om stöd till anhöriga. På sidan kan du bland annat läsa om vad socialnämnden och kommunerna ska ta ansvar för gällande anhörigstöd samt exempel på olika stödinsatser. Här finner du även fler skrifter att läsa för dig som är anhörig.

» Demensförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Demensförbundet är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.

» Alzheimer Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor med svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga. Deras uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar.

» ParkinsonFörbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Parkinsonförbundet är en ideell riksorganisation med huvudsakligt syfte att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och atypisk parkinsonism och deras anhöriga.

» Unganhöriglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ung anhörig jobbar bland annat med att få bort skammen kring demenssjukdomen och vill kunna ge ett stöd för unga anhöriga. Här kan man bland annat läsa om unga anhöriga som berättar om sina upplevelser med en demenssjuk förälder samt vilket rätt till stöd man har. 

Beroendeproblematik

» Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens sida om stöd till anhöriga. På sidan kan du bland annat läsa om vad socialnämnden och kommunerna ska ta ansvar för gällande anhörigstöd samt exempel på olika stödinsatser. Här finner du även fler skrifter att läsa för dig som är anhörig.

» AHA – Anhöriga hjälper anhöriga
AHA är en förening som stödjer dig som står nära någon som missbrukar alkohol eller droger. Det är en partipolitisk religiöst obunden och ideell förening där anhöriga hjälper anhöriga.

» AL-Anon & Alateenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Al-Anon är en världsomspännande organisation som erbjuder ett program för tillfrisknande, med hjälp till självhjälp för familjer och vänner till alkoholister. Deras syfte är att hjälpa anhöriga till alkoholister. 

Psykisk ohälsa

» Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens sida om stöd till anhöriga. På sidan kan du bland annat läsa om vad socialnämnden och kommunerna ska ta ansvar för gällande anhörigstöd samt exempel på olika stödinsatser. Här finner du även fler skrifter att läsa för dig som är anhörig.

NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. De arbetar för att deras medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.

Hjärnkolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Här kan du läsa om Hjärnkolls ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom.

» Mind – för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Åldersrelaterad problematik

» Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens sida om stöd till anhöriga. På sidan kan du bland annat läsa om vad socialnämnden och kommunerna ska ta ansvar för gällande anhörigstöd samt exempel på olika stödinsatser. Här finner du även fler skrifter att läsa för dig som är anhörig.

» Äldre i centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för forskning om äldre och åldrande. Tidskriften fungerar som en bro mellan forskare och praktiker på olika nivåer inom äldreomsorg och äldrevård men riktar sig också till en intresserad allmänhet.


Till toppen av sidan