Anhörigstöd

Hjälper eller tar du hand om en anhörig som på grund av sin sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller missbruk behöver stöd för att klara sin vardag? Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Det kan vara ett barn, make/maka, förälder, vän eller annan närstående.

Den du stöttar eller vårdar är långvarigt sjuk, fysisk eller psykisk funktionsnedsatt, äldre, har ett missbruk eller beroende. Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfri.

Du är välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulent som kan berätta mer om vilket stöd det finns att få. Hit kan man även vända sig för att få guidning i vart man kan vända sig, beroende av vilket man stöd man har behov av. Vi har tystnadsplikt och du kan välja om du vill vara anonym

Det här kan vi erbjuda

Studiecirklar och gruppträffar

Vi anordnar studiecirklar för anhöriga med olika teman och inriktningar. Innehållet på cirklarna kan variera efter behov.

Anhörigcafé och anhörigdagar

Tillsammans med demensteamet ordnar kommunen anhörigcafé för anhöriga till någon närstående med demenssjukdom. Detta sker med jämna mellanrum och vi håller till på Gästis på Västergården. Tillfällena kan erbjuda olika teman och vissa gånger bjuder vi in föreläsare från olika håll.

En gång per år, på hösten, så äger anhörigdagen rum. Denna dag har fokus på de anhöriga och deras situation. Här kan vi erbjuda information om anhörigstöd, föreläsningar och utställningar. Olika föreningar och intresseorganisationer kan också medverka.

Samarbete och samverkan

För att kunna erbjuda ett gott stöd till dig som anhörig så samarbetar vi med olika aktörer.

Mötesplatsen, Svenska kyrkan

Vi samarbetar med Mötesplatsen och de är bland annat med vid vissa studiecirklar samt kan stötta om behov av avlastning finns.

Demensteamet

Kommunens demensteam anordnar, blanda annat, anhörigcaféer som vänder sig till dig som har en närstående med demenssjukdom. Vid vissa av cafétillfällena så bjuds en gäst/föreläsare in.

Anhörigföreningen

Kommunen samarbetar med anhörigföreningen i Degerfors, bland annat för att man ska kunna upptäcka vilket behov det kan finnas av anhörigstöd. Anhörigföreningen är också med i arbetet till anhörigdagen.

Studieförbundet

Vi samarbetar med studieförbundet Örebro. De bistår bland annat med att ta fram material till studiecirklar som kan fungera som ett stöd till anhöriga i form av gemensamma träffar.

Föreningen för psykiatirkst samarbete i Örebro län

Kommunen samarbetar med föreningen för psykiatriskt samarbete i Örebro län (FPS). Där du som är anhörig till någon med psykiatriska tillstånd kan få vägledning och stöd genom att boka ett individuellt stödsamtal Pdf, 662.8 kB..

Anhörigvårdarkort

Du som tar hand om en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Om du vårdar en närstående och själv blir sjuk är det bra att ha ett anhörigvårdarkort som du bär med dig. Då kan andra personer få information om att du tar hand om en närstående.

Anhörigvårdarkortet är en trygghet både för dig som ger stöd och för den som du vårdar i hemmet.

Du fyller själv i kortet och det innehåller:

  • Namn på dig som är anhörigvårdare
  • Namn och uppgifter om personen som är beroende av hjälp
  • Namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse

Kortet förvarar du intill ID-handling/körkort.

Anhörigvårdarkortet är gratis och du kan beställa det hos anhörigsamordnaren eller skriva ut det direkt här från sidan Pdf, 262.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Länkar till resurser för annhöriga

Här finns länkar med information till dig som är anhörig till någon som har funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, beroendeproblem eller minnesproblematik.

Funktionsnedsättning

» Anhörigas riksförbund
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

» Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» FUB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

» Autism- och Aspbergerförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

» Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. De arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. De arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.  

Långvarig sjukdom

» Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.


» Cancerfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan man bland annat hitta information om de vanligaste cancersjukdomarna, forskningsprojekt, samt att ett avsnitt på sidan vänder sig till dig som är anhörig (närstående till den sjuke).

» Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

» Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län är en länsförening av förbundet Hjärnkraft, för personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga samt andra som vill stödja dess verksamhet.  

Minnesproblematik

» Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» Demensförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Demensförbundet är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.

» Alzheimer Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor med svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga. Deras uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar.

» ParkinsonFörbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Parkinsonförbundet är en ideell riksorganisation med huvudsakligt syfte att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och atypisk parkinsonism och deras anhöriga.

» Unganhörig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ung anhörig jobbar bland annat med att få bort skammen kring demenssjukdomen och vill kunna ge ett stöd för unga anhöriga. Här kan man bland annat läsa om unga anhöriga som berättar om sina upplevelser med en demenssjuk förälder samt vilket rätt till stöd man har. 

Beroendeproblematik

» Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» AHA – Anhöriga hjälper anhöriga
AHA är en förening som stödjer dig som står nära någon som missbrukar alkohol eller droger. Det är en partipolitisk religiöst obunden och ideell förening där anhöriga hjälper anhöriga.

» AL-Anon & Alateen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Al-Anon är en världsomspännande organisation som erbjuder ett program för tillfrisknande, med hjälp till självhjälp för familjer och vänner till alkoholister. Deras syfte är att hjälpa anhöriga till alkoholister. 

Psykisk ohälsa

» Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. De arbetar för att deras medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.

Hjärnkoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Här kan du läsa om Hjärnkolls ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom.

» Mind – för psykisk hälsa Länk till annan webbplats.
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Boka stödsamtal med FPS Örebro län
Är du bosatt inom Örebro län och anhörig till en närstående som lever med psykiatriskt tillstånd/diagnos? Du som anhörig kan ibland själv behöva vägledning/stöd och har här möjlighet att boka tid för individuellt stödsamtal. Läs mer här. Pdf, 662.8 kB.

Boka tid via E-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se
Tel: 070-3204814

Åldersrelaterad problematik

» Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. De har stor kunskap och erfarenhet av frågor som rör anhöriga och arbetar utifrån anhörigas perspektiv med att skapa debatt, påverka, inspirera och visa vägen för ett utvecklat anhörigstöd tillsammans med anhöriga.

» Nationellt kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De vänder sig till målgrupper som anhöriga och äldre, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och chefer samt intresseorganisationerna för anhöriga och äldre.

» Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vårdguidens sida om anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finner du information om vem som kan få stöd och vilka olika former av stöd som finns.

» Äldre i centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för forskning om äldre och åldrande. Tidskriften fungerar som en bro mellan forskare och praktiker på olika nivåer inom äldreomsorg och äldrevård men riktar sig också till en intresserad allmänhet.


Till toppen av sidan