Skyddsrum

Skyddsrum ska användas av civilbefolkningen i händelse av krig. I Degerfors kommun finns skyddsrumen inrymda i olika typer av byggnader, det kan vara kommunala fastigheter, som skolor och äldreboenden, flerfamiljshus och industrifastigheter. Ett skyddsrum är alltid utmärkt med en skylt på fasaden. gör en kontrollkoll på vart just ditt närmsta skyddsrum ligger.

Skyddsrum är ett utrymme som utformas och utrustas så att det kan ge civilpersoner skydd i en eventuell kris- eller krigs­situation. Vem som helst kan använda det skyddsrum som finns närmast till hands.

Observera att husdjur inte får tas med till ett skyddsrumm, bland annat på grund av allergirisk.

Kontrollera vad som gäller för din fastighet

Information om skyddsrum varierar beroende på om du bor/befinner dig i en kommunal eller privat fastighet. I de kommunala byggnaderna finner du alltid information om skyddsrum och ett skyddsrum är alltid utmärkt med en blå triangal i en orange fyrkant (Se exempelbild).

Bor du i en privat byggnad, prata med din hyresvärd om vilka riktlinjer som gäller för just din byggnad.

Karta över skyddsrum i Degerfors kommun

En karta över skyddsrum i Degerfors hittar du här Länk till annan webbplats.

Fastighetsägaren ansvarar för underhåll och funktion

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret för skyddsrummen. Om en kontroll visar på brister så är det fastighetsägaren som måste åtgärda bristerna.

För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv.

Skyddsrummen kan vara förråd eller annat

Skyddsrum får användas till annat i fredstid. Det är exemplevis vanligt att de används som cykel- eller lägenhetsförråd. Skyddsrummen måste dock kunna ställas i ordning inom två dygn om det behöver användas som skyddsrum.

MSB ansvarar för kontroller

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum och ett uppdrag att kontrollera att skyddsrummen är funktionsdugliga och går att använda.

Mer information

På MSB kan du läsa om vad som är bra att veta om skyddsrum. Länk till annan webbplats.

På MSB:s webbplats har man listat vanliga frågor och svar om skyddsrum. Länk till annan webbplats.

Information till barn om skyddsrum

Om du är eller har barn finns sajten Lilla krisinfo som MSB driver för att ge information till barn och unga. Besök Lilla krisinfos sida om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Till toppen av sidan