Skylt på en dörr till ett skyddsrum. Skylten består av en blå triangel mot en orange bakgrund.

Skyddsrum

Skyddsrum ska användas av civilbefolkningen i händelse av krig. I Degerfors kommun finns skyddsrumen inrymda i olika typer av byggnader, det kan vara kommunala fastigheter, som skolor och äldreboenden, flerfamiljshus och industrifastigheter. Ett skyddsrum är alltid utmärkt med en skylt på fasaden.

Information till barn om skyddsrum

Om du är eller har barn finns sajten Lilla krisinfo som MSB driver för att ge information till barn och unga. Besök Lilla krisinfos sida om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är ett skyddsrum?

Skyddsrum är utrymmen som ska skydda befolkningen i krig. Ett skyddsrum är en del av en byggnad eller annan anläggning med förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande strålning och bråte från raserade hus. Skyddsrummet har ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm.

Vem som helst kan använda det skyddsrum som finns närmast till hands.

Du får inte ta med ditt husdjur

Skyddsrummen är avsedda för människor. Inga djur får tas med till skyddsrummet på grund av till exempel allergirisken och att det ibland finns begränsat med utrymme.

Skyddsrummen är tänkt som ett tillfälligt skydd. Det finns många andra sätt att söka skydd om man inte vill lämna sitt husdjur, till exempel i en källare, tunnel eller att utrymma till annan plats.

Information om skyddsrum i din fastighet

Information om skyddsrum varierar beroende på om du befinner dig i en kommunal eller privat fastighet. I de kommunala byggnaderna finner du alltid information om skyddsrum och ett skyddsrum är alltid utmärkt med en blå triangal i en orange fyrkant (Se exempelbild).

Bor du eller arbetar i en privatägd byggnad, prata med din hyresvärd om vilka riktlinjer som gäller för just din byggnad.

Fastighetsägaren ansvarar för underhåll och funktion

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret för skyddsrummen. Om en kontroll visar på brister så är det fastighetsägaren som måste åtgärda bristerna.

För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv.

Skyddsrummen kan vara förråd eller annat

Skyddsrum får användas till annat i fredstid. Det är exemplevis vanligt att de används som cykel- eller lägenhetsförråd. Skyddsrummen måste dock kunna ställas i ordning inom två dygn om det behöver användas som skyddsrum.

MSB ansvarar för kontroller av skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum och ett uppdrag att kontrollera att skyddsrummen är funktionsdugliga och går att använda.

Till toppen av sidan