Äldreomsorg

Under rubriken äldreomsorg, har vi samlat information om de insatser kommunen erbjuder personer i behov av till exempel särskilda boende, hemtjänst, matdistribution, telefonservice och färdtjänst.

Vi som arbetar inom vård- och omsorg tillhör många olika yrkeskategorier och arbetar i team med den enskilde i centrum. Vi ger även stöd till anhöriga. Vårt arbete styrs av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Alla har tystnadsplikt.

Tjänsterna har en individuell utformning och syftar till att ge god vård och omsorg, samt efter behov och förmåga en anpassad rehabiliteringsträning.

Till toppen av sidan