VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) är ett utomhuslarm för att varna och informera allmänheten vid olyckor eller vid risk för olyckor. Det kan till exempel röra sig om utsläpp av giftiga gaser eller olyckor där andra farliga ämnen är inblandade.

Olika signaltyper

Systemet för utomhusvarning har fyra olika typer av signaler

I fredstid

I fredstid finns två olika varningar, Viktigt Meddelande och Faran över.

Lyssna: Viktigt Meddelande (MP3) Länk till annan webbplats.

Viktigt Meddelande har 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan och upprepas 6 gånger. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information
  • Om du hör signalen när det är kvartalsprov, behöver du inte göra någonting.

Faran över

Faran över är en 30 sekunders lång ljudstöt som signalerar att faran är över.

Lyssna: Faran över (MP3) Länk till annan webbplats.

Höjd beredskap

Vid höjd beredskap finns två olika varningar. Vid omedelbar krigsfara kan regeringen beordra signalen beredskapslarm för att kalla in civil personal till militärtjänstgöring samt vid luftangrepp kan kommunerna sända signalen för flyglarm, vid meddelande från försvarsmakten, för att varna befolkningen.

Flyglarm

Flyglarm är 2 sekunder långa ljudstötar med 2 sekunders paus mellan som upprepas under 1 minuter.

Lyssna: Flyglarm (MP3) Länk till annan webbplats.

Beredskapslarm

Beredskapslarmet är 30 sekunder långa ljudstötar med 15 sekunders paus mellan som upprepas under 2 minuter.

Lyssna: Beredskapslarm (MP3) Länk till annan webbplats.

Test av systemet

Systemet testas fyra gånger per år. Testerna sker den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00

Till toppen av sidan