Ny förvaltningschef på Serviceförvaltningen rekryterad

Nu är det klart vem som blir ny förvaltningschef på Serviceförvaltningen. Tony Kölborg kommer att ta över stafettpinnen från Anders Luthman som går i pension i november.

Tony är ett känt ansikte i Degerfors kommun då han har arbetat i organisationen sedan 1998. Under de tio senaste åren har han varit enhetschef på Vatten- och avloppsenheten.

Det känns bra att få den här möjligheten. Det blir en tuff utmaning att efterträda Anders Luthman som har lång erfarenhet och mycket kunskap om förvaltningens alla områden, säger Tony.

Från att ansvara för Vatten- och avloppsenheten kommer nu Tony att ha förvaltningsövergripande ansvar, ett ansvar som han ser fram emot att bära.

Vi ska fortsätta tillhandahålla en god service och kvalitet till kommuninvånarna och de som jobbar i förvaltningen. Vi ska samtidigt säkerställa att vi uppfyller de politiska målen, säger Tony.

I och med rekryteringen av Tony så är alla vakanser i förvaltningschefsorganisationen fyllda.

Vi välkomnar varmt Tony Kölborg i rollen som förvaltningschef. I och med rekryteringen är alla tjänster tillsatta i kommunens högsta tjänstemannaorganisation. Som kommundirektör ser jag fram emot att tillsammans med alla medarbetare i Degerfors kommun skapa Sveriges mest attraktiva kommun, säger kommundirektör Teresa Dahlström.

Till toppen av sidan