Christer Carlsson är ny förvaltningschef på kultur- och utbildningsförvaltningen

Måndag den 28 oktober tillträdde Christer Carlsson tjänsten som förvaltningschef på kultur- och utbildningsförvaltningen.

Christer har en bred bakgrund inom skolverksamheten och kommer närmast från tjänsten som VD och skolchef för Stiftelsen Lundsbergs skola. Tidigare har Christer haft olika ledningspositioner inom såväl kommunal som privat verksamhet. Christers erfarenheter kommer att vara värdefulla i den fortsatta utvecklingen av kultur- och utbildningsverksamheten i Degerfors kommun.

Det här är ett jobb som jag valt med hjärtat. Nu ser jag fram emot att köra igång, säger Christer.

Christer har sina rötter i Norrlands inland och fjällvärld men är sedan 1987 bosatt i Värmland. Han är utbildad kemiingenjör, ekonom och gymnasielärare som även genomgått rektorsutbildning. Nu ser han fram emot att ta sig an utmaningen som förvaltningschef.

Christer känns helt rätt och har de kompetenser och erfarenheter vi eftersökt. Vi delar uppfattning om hur utvecklingsarbete inom kultur- och utbildningsverksamhet ska bedrivas vilket känns jättebra, säger Anna Nordqvist, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Jag är glad och stolt över att vi rekryterat en så kompetent medarbetare, säger Teresa Zetterblad, kommundirektör.

Till toppen av sidan