Degerfors kommun har genomfört totalförsvarsutbildning

Onsdag den 30 oktober genomförde Degerfors kommun den sista delutbildningen av Länsstyrelsens länsgemensamma totalförsvarskurs. Deltagarna har genomfört totalt fyra delutbildningar för att stärka kommunen vid höjd beredskap.

Syftet med totalförsvarskursen är att Degerfors kommun ska stå rustat för olika typer av kriser i framtiden. De som ingår i stabsfunktionen har därför fått diskutera igenom olika krisscenarier för kommunen under ledning av ansvariga från Länsstyrelsen i Örebro län. Det är viktigt att en kommun fortsätter sköta sina kommunala uppgifter även i en krissituation så att exempelvis Försvarsmakten kan ta hand om sina arbetsuppgifter.

Det är viktigt att man har en samsyn på vad som är samhällsviktigt i en kommun och att man kan jobba utifrån de resurser som finns för att skapa ett tryggt samhälle. Vi är många aktörer som ska samverka i det som vi kallar totalförsvar, säger Per Hilding, säkerhetssamordnare och säkerhetsskyddschef i Degerfors kommun.

Totalförsvarskursens mål är att kommunstyrelsen och Degerfors kommuns krisledningsgrupp har grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. De ska dessutom kunna omsätta dessa i konkret beredskapsplanering. De olika delutbildningarna har handlat om försämrat omvärldsläge och återtagande av totalförsvarsförmåga, säkerhetsskydd, fullmaktslagar och roller i totalförsvaret samt totalförsvar i praktiken.

Det här är oerhört viktig kunskap som ger oss ännu bättre förutsättningar för att ha ett bra totalförsvar och säkerställa trygghet för våra medborgare. Vi som kommun måste ligga i framkant och ta hand om kommunen på bästa sätt i händelse av ett försämrat omvärldsläge eller kris, säger Teresa Zetterblad, kommundirektör.

Till toppen av sidan