Kommunstyrelsens ordförande avslutar sin tjänst

Muris Beslagic avslutar sin tjänst som kommunstyrelsens ordförande och kommualråd i slutet av april.

Ny ordförande och kommunalråd beräknas att vara utsedd i mars. Muris Beslagic finns kvar på sina uppdrag under tiden fram till att en efterträdare utsetts.