Kungörelse Kommunfullmäktige 27 april

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 april 2020 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

Ärendelista

1. Fastställande av föredragningslista och val av justerare Dnr 7158

2. Information från KPMG analys av det ekonomiska läget inom socialförvaltningen samt den interna förvaltningen Dnr 20060

3. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic angående ekonomisk redovisning 2019 Dnr 00053-2020

4. Årsredovisning Degerfors kommun 2019 Dnr 00047-2020

5. Årsredovisning Folkhälsonämnden 2019 Degerfors Dnr 00063-2020

6. Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden 2019 Dnr 00112-2020

7. Årsberättelse Överförmyndarnämnden Östra Värmland Dnr 00052-2020

8. Verksamhetsberättelse 2019 Taxe- och avgiftsnämnden Dnr 00116-2020

9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerforsbolagen AB 2019 Dnr 00101-2020

10. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerforsbyggen AB 2019 Dnr 00102-2020

11. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerfors Industrihus AB 2019 Dnr 00103-2020

12. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerfors Energi AB 2019 Dnr 00104-2020

13. Återrapportering ägardirektiv 2019 Dnr 00105-2020

14. Årsredovisning samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga 2019 Dnr 00069-2020

15. Åtgärdsplan för återställande av underskott 2019 Dnr 00079-2020

16. Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente Dnr 00081-2020

17. Ändrade avgifter inom familjerådgivningen Dnr 20RS580 Beslutas i KF Dnr 00024-2020

18. Samverkansöverenskommelse polis och kommun Degerfors Dnr 00061-2020

19. Svar på motion: Införa förbud mot slöja i för- och grundskola Dnr 00260-2019

20. Svar på motion: Införa policy om svenska som språk i Degerfors skolor Dnr 00261-2019

21. Medborgarförslag Anläggning av hundpark Dnr 00065-2020

22. Medborgarförslag Rusta upp badplatsen vid Degernäs nedanför golfbanan Dnr 00126-2020

23. Medborgarförslag Uppgradering av högtalaranläggningen som används vid kommunfullmäktiges möten Dnr 00072-2020

24. Medborgarförslag Justera ljudanläggningen och placera mikrofonerna rätt vid fullmäktige
Dnr 00074-2020

25. Medborgarförslag Skatepark i Degerfors Dnr 00083-2020

26. Medborgarförslag Skatepark i Degerfors Dnr 00084-2020

27. Avsägelse och val av uppdrag ordinarie ledamot i Valberedningen och ersättare i Degerfors Energi Carina Sätterman Dnr 00127 -2020

28. Avsägelse och val från samtliga kommunala uppdrag samt uppdrag i Degerforsbolagen Muris Beslagic Dnr 00125-2020

29. Avsägelse och val av uppdrag i Degerfors kommun och dess bolag Robert Mörk Dnr 00082-2020

Marianne Högberg, ordförande

Anette Eriksson, sekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se och på vår Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. dagen efter sammanträdet.

Till toppen av sidan