Information om tillsyn i Degerfors kommun med anledning av Covid-19

Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 i Sverige genomför Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade tillsynsinsatser. Insatserna riktar sig mot särskilda boende för äldre, bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hemtjänst.

IVO har genomfört en intervju med en av Degerfors kommuns enhetschefer. De uppgifter som framkom vid intervjun föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av verksamheten.