Kungörelse Kommunfullmäktige 27 april

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 15 juni 2020 kl. 17:30 i Tunet, Folkets hus.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

1. Fastställande av föredragningslista och val av justerare
Dnr 7158

2. Beslut Marina Åslund ersätter Muris Beslagic i kommunfullmäktige 2020-05-15
Dnr 00199-2018

3. Extra val av nämndemän Dnr 00076-2019

4. Avsägelse och val av uppdrag i Degerfors kommun Dnr 00082-2020

5. Krisledningsnämnd Dnr 00097-2020

6. Fråga till kommunstyrelsens ordförande Dnr 00185-2020

7. Motion rörande kommunens publicering av allmänna handlingar Dnr 00186-2020

8. Medborgarförslag Badet vid stora Degernäs Dnr 00155-2020

9. Medborgarförslag miljödiplomering Dnr 00168-2020

10. Medborgarförslag Nolltolerans mot all slags mobbning på alla arbetsplatser inom kommunen Dnr 00103-2019

11. Medborgarförslag "Iläggningsplats för båtar nedanför "finska bastun" på Brukssidan Dnr 00189-2020

12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 Bergslagens Räddningstjänst
Dnr 00100-2020

13. Information till kommunfullmäktige Revidering av internbudget 2020 Folkhälsonämnden Dnr 00131-2020

14. Folkhälsonämndens svar på planeringsförutsättningar Mål och budget 2021-2023
Dnr 00130-2020

15. KPMG rapport Dnr 00094-2020

16. Årsredovisning Degerfors kommun 2019 Dnr 00047-2020

17. Revisionsberättelse för Degerfors kommun för 2019 Dnr 20403

18. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019 Dnr 20404

19. Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden, kultur- och utbildningsnämnden, servicenämnden, socialnämnden och valnämnden 2019 Dnr 20405

20. Utdelning från Degerforsbolagen AB Dnr 00169-2020

20. Åtgärdsplan för återställande av underskott 2019 Dnr 00079-2020

22. Reviderad investeringsbudget för 2020 Dnr 00157-2020

23. Överflyttning av investeringsbudget 2020 från KS till KUN Dnr 00172-2020

24. Ny tidsplan för budgetprocessen 2021 - 2023 Dnr 00170-2020

25. Mål och budget, investeringsbudget 2021-2023 Dnr 00156-2020

26. Höjning av VA-taxa 2020 Dnr 00147-2020

27. Rapport av ej verkställda beslut 2020 Dnr 00139-2020

28. Sammanträdestider 2020 Dnr 00205-2019

29. Riktlinje för e-post i Degerfors kommun (revidering) Dnr 00277-2019

Marianne Högberg, ordförande

Anette Eriksson, sekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se och på vår Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. dagen efter sammanträdet.

Till toppen av sidan