Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (S), landshövding Maria Larsson, länsråd Anna Olofsson och kommundirektör Teresa Zetterblad.