Möckelngymnasiet i Degerfors rustar för att ta emot elever hösten 2021

Sedan 2011 har gymnasieskolan i Degerfors kommun bedrivits inom en gemensam politisk nämnd med Karlskoga kommun. Gymnasienämnden finansieras idag gemensamt av kommunerna. Snart kan Degerfors kommun behöva bedriva gymnasieverksamhet på egen hand.

Gymnasieundervisningen kommer att fortsätta på Möckelngymnasiet i Degerfors även läsåret 2021-2022, oavsett vilket beslut som fattas av Karlskoga kommun. Gymnasiets lokaler har dessutom renoverats för totalt 4 miljoner kronor. Blivande gymnasieelever kommer fortsatt att kunna söka till något av de program som finns på gymnasiet.

Jag har varit i kontakt med Claes Vitez som är rektor på Möckelngymnasiet i Degerfors. Verksamheten har fullt upp med att informera blivande gymnasieelever om gymnasievalet inför hösten 2021. Möckelngymnasiet i Degerfors är en trygg, liten gymnasieskola där alla känner alla och jag är stolt över att vi har en skola där trygghet sätts i fokus, säger Teresa Zetterblad, kommundirektör.

Utredningar i förebyggande syfte

Kommunstyrelsen gav i september kommundirektör Teresa Zetterblad uppdraget att utreda vilka förutsättningar som finns för att driva gymnasium i egen regi. De frågorna som utretts är vilken typ av gymnasieverksamhet som är lämplig att driva i Degerfors kommun, lokalfrågor, personalfrågor, driftkostnader, investeringskostnader och organisationsfrågor.

Vi ser helst att vi fortsatt driver gymnasienämnden tillsammans med Karlskoga. Vi vill fortsatt ha två gymnasieskolor, där den ena ligger i Degerfors. Karlskoga kommun tittar på en stängning av Möckelngymnasiet i Degerfors och det är därför vi gör utredningarna. Det finns många goda argument för att bedriva gymnasieundervisning i Degerfors, skolan håller dessutom hög kvalitet, säger Carina Sätterman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet om gymnasienämndens framtid är ännu inte fattat, men i förebyggande syfte kommer också en fördjupad utredning som belyser en möjlig organisation och dess kostnader utifrån perspektiven gymnasieskola, vuxenutbildning, kommunala aktivitetsansvaret, försörjningsstöd, institutionsplaceringar och AME, att göras. Även långsiktiga förutsättningar för riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) ska utredas.

Vi har varit tydliga med från Degerfors sida att vi värnar om vårt gymnasiums överlevnad och ser många utvecklingsmöjligheter. Vi kommer göra allt vi kan för att hitta en bra lösning men en samverkan av något slag måste till för att göra det möjligt. Vi anser att det bästa för båda kommuner vore att fortsätta vår samverkan framöver men i vilken form måste vi komma överens om. Jag förutsätter att vi kommer att fortsätta den goda dialogen med Karlskoga för att kunna utveckla vår omtyckta gymnasieskola här i Degerfors, säger Anna Nordqvist (M), kommunalråd.

Till toppen av sidan