Kungörelse kommunfullmäktige 14 december

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 14 december 2020 kl. 17:00 i Tunet, Folkets hus.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:


1. Fastställande av föredragningslista och val av justerare


2. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige


3. Länsstyrelsen avvisar begäran om att utse ny ersättare. Det ankommer på fullmäktiges ordförande att besluta om entledigande och begära ny uträkning hos länsstyrelsen


4. Budget 2021 - 2023 Degerfors kommun


5. Ansökan från socialnämnden ekonomiska medel för att kunna driva AME vidare på nuvarande nivå


6. Delårsredovisning 1 januari - 30 juni 2020 Finsam


7. Strategisk inriktning 2020-2023


8. Styrmodell för Degerfors kommun


9. Medborgarlöften för Degerfors kommun och polisen 2021-2023


10. Medborgarförslag Gör Folkets Park mera familjetrevligt


11. Medborgarförslag, små minneslunder där vi kan tända gravljus utanför bland annat Letälvsgården


12. Medborgarförslag miljödiplomering


13. Medborgarförslag uppsättning av klocka


14. Medborgarförslag Mer blomsterängar


15. Rapport av ej verkställda beslut 2020


Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se dagen efter sammanträdet.

Marianne Högberg, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Till toppen av sidan