Bild på kommunens representanter som överlämnar ett diplom till degerforsföretagare.

Carina Sätterman (S) lämnar över diplomet till Thomas Posth, egenföretagare och styrelseledamot i Företagarna i Örebro län.

Företagens tillväxt prisas för andra året i rad

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Degerfors kommun i Örebro län för andra året i rad.

Priset Bästa Tillväxt, som delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007, premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Degerfors toppar i Örebro län är extra roligt eftersom det är en gammal bruksort som visat att ett starkt näringsliv kan växa fram bredvid en dominerande arbetsgivare, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

– Det visar att man med idogt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar just detta.

Einar Jörgensen, tillväxtstrateg i Degerfors, ser med tillfredställelse och tillförsikt på utmärkelsen.

Det här är ett fint bevis på att näringslivet i kommunen utvecklas på ett bra sätt. Därför är det i första hand våra duktiga och ambitiösa företagare och deras medarbetare som ska ta åt sig äran av utmärkelsen Bästa Tillväxt, säger han.

– Framgångarna sporrar och i kommunens arbete finns en uttalad målsättning att stärka näringslivets roll och att skapa goda förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya att utvecklas. Nyföretagandet i kommunen är av tradition starkt samtidigt som vi naturligtvis även välkomnar företag från andra håll att etablera sig i Degerfors.

– Vårt strategiska läge med närhet till många tätbefolkade områden är central, men också att vi kan erbjuda ett företagsklimat där man samarbetar både över branschgränser och mellan företag med liknande verksamheter. Allt för att kunna åta sig uppdrag man annars inte har möjlighet att mäkta med.

Den innovationskraft som historiskt sett funnits i näringslivet i Degerfors är något som Einar Jörgensen hoppas ska fortsätta skapa tillväxt.

Ett område bland flera andra som det finns en stor potential att utveckla är besöksnäringen. Den natur som finns inom kommunens gränser är till stora delar orörd, men kan med varsamhet bli grogrunden för företag som vill utveckla turism som attraherar både svenska turister och människor från andra delar av världen som vill uppleva storslagen natur och vildmarksliv, avslutar han.

På första plats i Synas ranking kommer Degerfors, följt av Karlskoga på andra plats och Hallsberg blir trea.

Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Degerfors placering. I kommunen finns 15 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier.

Skriv tabellbeskrivning här

Företag:


Sven Skoglunds Mekaniska Verkstads AB


Micke Stridh Maskin AB


B-Stedt of Sweden AB


Terje Ståhl AB


Degerfors Laboratorium AB


IOS Luftvärmecenter AB


Däckservice i Degerfors AB


SAAB Bofors Test Center AB


SW Spårentreprenad AB


FireComponents Sweden AB


Widmarks Handelsstål Värmland AB


O’s Blästring & Rostskydd AB


KD Solskydd AB


REAL anno 1991 AB


AB Degerfors Verktyg


Till toppen av sidan