Nya restriktioner för utövande av idrott och kulturverksamhet i Degerfors kommun

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. Restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari och berör bland annat idrott och kulturverksamhet i kommunens lokaler.

All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter. Så lyder en av de nya restriktionerna som regeringen utfärdade fredagen den 18 december.

Det betyder att alla Degerfors kommuns idrottshallar stängs för all föreningsverksamhet med omedelbar verkan, med undantag för elitidrottare. Idrottshallarna kommer inte heller att hyras ut till privatpersoner.

Även kulturverksamheten påverkas av de nya restriktionerna. Degerfors kulturskola kommer endast att bedriva digital undervisning.

Idrottslektionerna i skolan ska från och med den 7 januari hållas utomhus i den mån det är möjligt. Om förutsättningarna inte tillåter idrottsundervisning utomhus, till exempel på grund av väder, så ställs idrottslektionen in.

Restriktionerna gäller till och med den 24 januari om ingenting annat beslutas.

Till toppen av sidan