Bild på Degerfors kommuns logotyp

Kungörelse kommunfullmäktige 18 januari

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 18 januari 2020 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:


1. Fastställande av föredragningslista och val av justerare


2. Avsägelse uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande Högberg Marianne (S) samt val 


3. Avsägelse uppdragen 1 vice ordförande i kommunfullmäktige och vice ordförande i servicenämnden Patrik Renberg (S) samt val


4. Entledigande som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden Ylva Eriksdotter (V)


5. Avsäger mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden Lindgren Cathrin (V) samt val


6. Begäran om entledigande ersättare i Taxe- och avgiftsnämnden Bråtner Marléne (C)


7. Begäran om entledigande från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Sätterman Carina (S) samt val


8. Begäran om entledigande från min post som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen Ask Jan (V) samt val


9. Begäran om entledigande Anneli Mylly (V) ledamot valnämnden ersättare i socialnämnden och ersättare kommunstyrelsen samt val


10. Begäran om entledigande från mina poster som vice ordförande i socialnämnden, Degerfors Energi, Degerforsbolagen Spånbo Leif Liberalerna (L) samt val


11. Val av ledamot kultur- och utbildningsnämnden, ledamot och vice ordförande gymnasienämnden och ersättare folkhälsonämnden


12. Val av ny ersättare i socialnämnden


13. Val av ny ersättare kommunstyrelsen samt ny ledamot och ev. ny ersättare Bergslagens räddningstjänst


14. Ny politisk organisation


15. Val av ordförande samt vice ordförande kultur- och utbildningsnämnden


16. Val av ordförande samt vice ordförande servicenämnden


17. Val av ny ledamot samt ny ersättare i Servicenämnden


18. Fördelning av kommunalrådstid och oppositionsrådstid för mandatperioden 2019-2022


19. Arvodesreglemente reviderat 2020 


20. Medborgarförslag att Gunnar Rydholm även skall hedras vid Strömtorps IK


21. Medborgarförslag Att "långe" Karl Andersson får en minnesplats t ex. Råbäck


22. För kännedom till KS och KF Protokoll efter tillsyn av Östra Värmlands överförmyndarnämnd, december 2020


23. Reviderad investeringsbudget 2021-2023


24. Enkel fråga till valberedningen och kommunfullmäktiges presidium från Anna Nordqvist
(M)


Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se dagen efter sammanträdet.

Marianne Högberg, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Till toppen av sidan