Satsningar för att motverka ensamhet hos de enskilda

För att motverka ensamhet bland de äldre satsar Degerfors kommun på mötesplatser och sociala aktiviteter. Under pandemin har dagverksamheterna sett ett ökat behov av individstöd, både för den enskilde och anhöriga.

I kölvattnet av pandemin har regeringen fattat beslut om att ge kommuner statsbidrag. Bidraget syftar till att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Pengarna ska dagverksamheterna använda till sociala aktiviteter, för att öka livskvaliteten för de enskilda i Degerfors, Svartå och Åtorp.

Under 2020 fick dagverksamheterna Gästis och Dagrehab justera sina arbetssätt och besökte istället de enskilda i deras hem. Nu när restriktionerna tillåter och såväl personal som enskilda fått vaccin, öppnas möjligheterna upp för att umgås i grupp igen.

Under pandemin har man lärt känna de enskilda på djupet. Vi känner verkligen allihop. Vi har ju besökt dem i deras hem och kunnat prata i lugn och ro. Många har ett behov av att få träffa människor och umgås i grupp, så vi tror det här ska bli jättebra. Så småningom hoppas vi även kunna ha kvällsöppen verksamhet också, berättar Tina Eriksson, aktivitetssamordnare.

Degerfors kommun kommer med hjälp av statsbidragen att satsa på:

  • utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter
  • utveckla den uppsökande verksamheten
  • förstärka och utveckla dagverksamheten för äldre personer

Ett urval av tänkbara aktiviteter är: Sittgymnastik, tipspromenad, herr & damcafé, bokklubb, kubb, krocket, boule, cirkelträffar, sällskapsspel, dans, musik, teater, skapande, föreläsningar, temadagar, trädgård, bakning, matlagning, karaoke, allsång, bio, sportevenemang, utegym, parcyklar, pubkvällar, slöjd, ”rullande kiosk”, sinnesrum, sinnesträdgård, djur, generationsmöten (äldre och barn samverkar i aktiviteter), utflykter och resor. Stort fokus kommer att läggas på att tillgodose individernas behov.

Det viktigaste är att vi ska kunna möta individer på deras villkor. Vi kommer att ha människor som både kan umgås i grupp och på individnivå. Vi anpassar verksamheten så att vi går i enighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer, säger Tina.

Satsningar på anhöriga

Sedan den 1 april har Degerfors kommun med hjälp av statsbidrag även tillsatt en anhörigkonsulent. Anhörigkonsulenten ska, förutom att vara ett stöd till anhöriga, utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter. Anhörigkonsulenten ska även informera och vägleda den anhörige till rätt kontakter inom och utanför kommunen.

Målet med stödet till anhöriga är att insatserna ska vara förebyggande, synliggöra anhörigas insatser samt att behålla eller förbättra livskvaliteten hos anhöriga och de närstående. Syftet med stödet är att ge den anhörige möjlighet att kunna hantera och underlätta sin situation samt öka tryggheten för anhöriga och närstående.

Till toppen av sidan