Bilden visar en blå visselpipa.

Degerfors kommun ska inrätta en visselblåsarfunktion

För att förebygga och upptäcka korruption, oegentligheter och allvarliga missförhållanden ska Degerfors kommun inrätta en visselblåsarfunktion. Degerfors kommuns medarbetare ska på ett tryggt och enkelt sätt kunna anmäla oegentligheter på sin arbetsplats.

En visselblåsarfunktion är en särskild kanal eller rapporteringsväg som inrättas för att underlätta att rapportera om korruption eller andra oegentligheter.

Visselblåsarfunktioner består vanligen av tre delar: en kommunikationslösning till exempel i form av en särskild e-­postadress, en mottagarfunktion som sorterar de anmälningar som kommer in och en utredningsfunktion för de anmälningar som gäller korruption eller oegentligheter.

Vårt arbete ska genomsyras av transparens och inga missförhållanden får förekomma i våra verksamheter. Det är viktigt att våra medarbetare på ett enkelt sätt kan rapportera om de misstänker sådant i vår organisation, säger kommundirektör Teresa Zetterblad

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en arbetsgrupp för att implementera en visselblåsarfunktion. Arbetsgruppen kommer att se över tekniska lösningar, utse personer som mottar, bedömer, dokumenterar och utreder inkomna ärenden.

Senast den 17 juli 2022 måste visselblåsarfunktionen vara implementerad.

Till toppen av sidan