Kommunstyrelsens ordförande har ordet

De kommunala och den politiska världarna kan vara komplicerade och svåra att hänga med i. För att ge dig en bild av vad som är på gång i Degerfors kommun kommer kommunstyrelsens ordförande, Anneli Mylly, därför att berätta om kommunens arbete och lyfta några av de frågor som är aktuella just nu.

Profilbild på kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly

Jag har nu varit kommunstyrelsens ordförande i drygt sex månader och nu börjar jag bli lite varm i kläderna. Jag har sedan dag ett tyckt att det är viktigt att alla kommuninvånare får information från mig om vad som händer i kommunen. Vi som bor i Degerfors kommun vill att vi ska ha en kommun som vi känner stolthet för, därför är det viktigt att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt. Användandet av resurserna är det som skiljer de politiska partierna åt. Vi tycker helt enkelt olika.

Profilbild på kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly

Det har varit en tung vår. Pandemin har försvårat mitt arbete och det varit svårt att genomföra fysiska möten. För att kunna samtala med medarbetare, bilda mig en uppfattning och därefter kunna fatta klokare beslut, vill jag besöka våra verksamheter. Det är viktigt att vi kan ha en dialog om vad som fungerar bra och mindre bra, för att tillsammans driva Degerfors kommun framåt.

Som du säkert känner till, så styr Vänsterpartiet Degerfors kommun i minoritet. Att styra i minoritet betyder att man har färre mandat i nämnderna än hälften. Vänsterpartiet har i dagsläget heller inga samarbetspartier.

Vi har stora underskott att försöka få rätsida på. Det som är bra är att vi beslutat att anta en budget i kommunfullmäktige inför 2022. Det innebär att vi kan planera för framtiden. Det som också är positivt är att vi nu ser att vi vänt ekonomin åt rätt håll. Medarbetarna på de olika förvaltningarna arbetar hårt för att sänka utgifterna.

Jag har under augusti månad hunnit besöka serviceförvaltningens olika verksamheter. Något jag är väldigt imponerad av är vårt nya vattenverk, som ska stå klart vid årsskiftet 2021-2022. Vi blir unika i Degerfors med ett vattenverk som helt renar vatten utan kemikalier. Förresten, visste du att vårt kranvatten kommer från Lokaåsen? Alltså dricker du Lokavatten hemma när du tar ett glas vatten!

Vi behöver se över hur vi kan arbeta med ogräsbekämpning på ett tillfredställande sätt i kommunen. Jag har haft en rundvandring med Serviceförvaltningen och VD för Degerforsbyggen. En plan kommer att tas fram hur vi kan samverka kring det. Sedan är det också trafikverket som måste ta sitt ansvar. De har inte utfört sitt uppdrag i sommar. Våra tjänstepersoner har ringt och påtalat detta utan framgång.

Vi har många ideella krafter i Degerfors som vi ska vara stolta över. Jag har besökt några och tänker besöka fler. Nu senast har jag träffat Bergets förening, Lions och Svartå utvecklingsgrupp. Alla bidrar med ett otroligt bra arbete och ett ovärderligt engagemang i kommunen. De är guld värda allihop.

Det känns bra att vi kan anordna kräftfiske i år igen, om än med en viss fördröjning på grund av de stora mängderna regnvatten som kommit. Vi degerforsare behöver ha roliga evenemang att se fram emot. Jag hoppas att vi kan arrangera fler evenemang så fort ekonomin och pandemin tillåter.

Hoppas vi går mot ett vackert sensommarväder i september månad med mycket svamp- och bärplockning.

Vänligen,
Anneli Mylly

Kommunstyrelsens ordförande har ordet kommer att publiceras kontinuerligt framöver. Under sidan Kommunstyrelsens ordförande har ordet kommer du att kunna läsa gamla och nya publiceringar.

Till toppen av sidan