Dagrehab och Gästis ger guldkant till de äldre

Degerfors kommuns dagverksamheter för äldre har haft en "kick off" för att markera återöppnandet av verksamheterna Gästis och Dagrehab. De är platser där äldre människor kan träffas, umgås och hitta på aktiviteter.

Socialförvaltningen i Degerfors kommun har fått statsbidrag för att stärka upp och utveckla verksamheterna Dagrehab och Gästis. I samarbete med bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hemvård och aktivitetssamordnare kommer verksamheterna att arrangera meningsfulla aktiviteter för de äldre i Degerfors i kommun.

Degerfors kommun kommer med hjälp av statsbidragen att satsa på:

  • utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter
  • utveckla den uppsökande verksamheten
  • förstärka och utveckla dagverksamheten för äldre personer

  Rehabilitering och social samvaro

  Dagrehab ska ge en meningsfull vardag genom social gemenskap samt avlasta anhöriga. Syftet är att bryta ensamhet och isolering, förlänga kvarboende i det egna hemmet, minska hemvårdsinsatser och öka livskvaliteten för den enskilde. Verksamheten har sin utgångspunkt i IBIC, Individens behov i centrum.

  Dagrehab ska också tillhandahålla möjligheter till såväl individuell träning som gruppträning. Utöver fysisk träning så ska verksamheten även erbjuda kognitiv träning, för att stärka de äldre i sin vardag.

  Jag är glad att det är en sådan energirik grupp, som är fylld av kreativitet, som har hand om Gästis och Dagrehab. Det känns jättebra att vi kan göra det här för våra äldre, säger Anita Bohlin Neuman, ordförande i socialnämnden

  Aktiva fredag

  Aktiva fredag gör det möjligt för de enskilda att själva önska aktiviteter som Dagrehab hjälper till att anordna. Aktiva fredag ska också möjliggöra kontinuerlig stimluans för äldre genom till exempel sittgympa.

  Vi har undersökt vad de äldre vill göra och så gott som alla önskemål är genomförbara. Det handlar bland annat om utflykter, bio och pubkvällar, berättar Tina Eriksson, aktivitetssamordnare.

  Ett urval av tänkbara aktiviteter är: Sittgymnastik, tipspromenad, herr & damcafé, bokklubb, kubb, krocket, boule, cirkelträffar, sällskapsspel, dans, musik, teater, skapande, föreläsningar, temadagar, trädgård, bakning, matlagning, karaoke, allsång, bio, sportevenemang, utegym, parcyklar, pubkvällar, slöjd, ”rullande kiosk”, sinnesrum, sinnesträdgård, djur, generationsmöten (äldre och barn samverkar i aktiviteter), utflykter och resor. Stort fokus kommer att läggas på att tillgodose individernas behov.

  Det centrala i Aktiva fredag är den sociala samvaron och den fysiska aktiviteten.

  Välkomnar gäster med demenssjukdom

  Gästerna på Gästis är indelade utifrån sina behov, intressen och förutsättningar. Man kommer fortsatt att arbeta med individstöd till de gäster som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig gruppverksamhet. Gästis ska tillämpa en personcentrerad vård och omsorg i dagverksamheten.

  Gästis har fyra antagna projektmål som verksamheten arbetar efter:

  • Tillämpa personcentrerad vård och omsorg i dagverksamheten
  • Salutogent förhållningssätt (hälsofrämjande, se det friska i människan), stärka den enskilde med demenssjukdom till att känna en känsla av sammanhang och mening
  • Miljö (interiör och exteriör)
  • Samverkan - multiprofessionellt, teambaserat arbetssätt möjliggör helhetsperspektiv kring den enskilde med demenssjukdom
  Till toppen av sidan