Bild på personal från Degerfors kommun som tar första spadtaget vid den nya hälsotrappan.

Nu bygger vi hälsotrappa!

Under onsdagsmorgnen samlades representanter från olika verksamheter i Degerfors kommun vid foten av Ramshöjden för att ta det första spadtaget för den nya hälsotrappan.

Hälsotrappan beräknas bli 330 steg lång. Längs med trappan kommer flera avsatser och bänkar att finnas där du kan pusta ut eller fika, samtidigt som du njuter av utsikten över Möckeln.

Trappan ska förbättra möjligheterna för motion, friluftsliv och rekreation i Degerfors kommun. Regelbunden fysisk aktivitet ger flera hälsovinster såsom att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och depression. Det ger bättre kondition, mentalhälsa, livskvalitet och bidrar till att människor kan hantera vardagen bättre. Motion i trappor ger styrka och minskar risken för benskörhet. Hälsotrappan ligger nära flera skolor och kan förhoppningsvis stimulera barnen att komma ut för motion i naturen.

Äntligen är det första spadtaget taget! Det känns bra att kunna göra någonting med den gamla skidbacken och förbättra förutsättningarna för rekreation i naturreservatet, säger Anita Bohlin Neuman (V), kommunalråd, som ställde motionen till kommunfullmäktige om att införa en hälsotrappa.

Slyröjning är det första steget

I det första steget så ska all sly och ris i backen röjas för att ge plats åt trappan. Själva röjningen görs av en entreprenör och beräknas ta ungefär två veckor. När röjningen är klar så tar kommunens resursutvecklingsenhet över för att ta hand om all ris och sly. Tanken är att så mycket som möjligt ska eldas upp på plats.

Bortsett från en entreprenör som röjer slyn och riset, så gör kommunens egna verksamheter allt annat arbete. Att kunna involvera Degerforsgymnasiets duktiga elever på bygg- och anläggningsprogrammet i byggandet känns fantastiskt kul och jag är övertygad om att de kommer att göra ett toppenjobb, säger Teresa Zetterblad, kommundirektör

Byggandet görs av elever på Degerforsgymnasiets bygg- och anläggningsprogram under handledning av lärare på programmet. För eleverna kommer arbetet att vara förlagt som arbetspraktik, vilket innebär att byggandet är en del av undervisningen. Den 330 steg långa trappan får sitt allra första trappsteg byggt så fort slyröjningen är klar.

Ska inte kosta någonting att bygga

Hälsotrappan finansieras till hälften av medel från Länsstyrelsen i form av LONA-bidrag (LONA är en förkortning av Lokala naturvårdssatsningen). Den andra hälften finansieras genom försäljning av trappsteg. Det betyder att du som privatperson eller företagare så småningom kan köpa ett trappsteg för en summa. Vid ett köp av ett trappsteg så får man en skylt monterad på trappsteget med sitt namn på. Degerfors kommun kommer att informera mer om detta senare i år. Degerfors Energi går in i projektet som medfinansiär och ekonomisk garant för byggandet av hälsotrappan.

Hälsotrappan beräknas vara klar under mitten av 2022.

Till toppen av sidan