Länstrafiken inför anropsstyrd Närtrafik

Med start den 17 januari lanserar Örebro län projektet närtrafik i hela länet

Måndagen den 17/1 lanseras Närtrafik i hela länet. Närtrafik ger alla länsinvånare möjlighet att resa med kollektivtrafik oavsett vart man bor. Närtrafiken är anropsstyrd och nyttjar de fordon som Region Örebro län har avtal med inom serviceresor. Med Närtrafik transporteras resenären sträckan mellan en bostadsadress och närmste tätort med närtrafikhållplats. Det finns ett 50-tal närtrafikhållplatser i länet belägna med närhet till antingen mataffär, apotek, postkontor eller möjlighet att resa vidare i länet med buss och tåg.

Närtrafik kan nyttjas när avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är över 1 km, eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn (utanför lila område i bifogad karta).

Resor med Närtrafik bokas på vardagar via Länstrafikens beställningscentral på telefon 0771-92 00 00. Det är möjligt att resa med Närtrafik helgfria vardagar kl 09.00-14.30 och kvällar helgfria måndagar-torsdagar kl 17.30-21.00. Länstrafikens periodbiljetter och skolkort är giltiga för resor med Närtrafik. Det är också möjligt att köpa en enkelbiljett i fordonet med betalkort samt via Länstrafikens app från den 24 januari.

Mer information om bl a resevillkor finns på lanstrafiken.se/nartrafik Länk till annan webbplats.

Läs mer i informationsbroschyren Nu kommer Närtrafik Pdf, 1.4 MB.

Till toppen av sidan