Kungörelse kommunfullmäktige 28 mars

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 28 mars 2022 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats, www.degerfors.se Länk till annan webbplats..

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:

1. Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande 2022 Dnr 00014-2022

2. Revidering arvodesreglemente Dnr 00182-2020

3. Svar på motion: Underlätta för barnen att tidigt få vattenvana och lära sig simma Dnr 00246-2021

4. Svar på motion: Trygghet och studiero i Degerfors skolor Dnr 00237-2021

Jan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta kommunsekreteraren.

Kommunfullmäktige kommer att spelas in och kommer att finnas att lyssna på i en poddverison efter mötet.

Till toppen av sidan