Kampanj, ” En vecka fri från våld"

Vi kommer uppmärksamma kampanjen under veckan och framförallt lyfta vart det finns hjälp, stöd och skydd att få. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör, samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Nätverket mot Våld i nära relation – förebyggande och främjande insatser, är initiativtagare och samordnare av den lokala insatsen. Nätverket består av Karlskoga och Degerfors kommuner, polisen, Kvinnohuset, Brottsofferjouren, Region Örebro län mfl.

Här nedan finns ett infoblad med telefonnummer för stöd och hjälp som gärna får spridas vidare. Tillsammans gör vi skillnad!❤️

Till toppen av sidan