Symbolen för brandrisk: en röd stoppsymbol över en svart öppen eld.

Eldningsförbud i hela Örebro län från och med 6 juni

Från och med den 6 juni klockan 08.00 och tills vidare är det eldningsförbud i Degerfors och hela Örebro län.

Eldningsförbudet innebär att

  • du inte får elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse i Örebro län.
  • du får grilla eller laga mat på iordningsställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.
  • du får grilla eller laga mat på egen tomt eller utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter).

Sammanhållen bebyggelse innebär tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till brott och kan stå till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten.

Anledningen till förbudet är att det är mycket torrt i markerna och brand i skog och mark blir då svåra att hantera.

Eldningsförbudet kan ändras framöver och det är din skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Till toppen av sidan