En uppgrävd gata med fjärrvärmeledningar staplade på hög, redo att installeras.

Degerfors och Karlskoga kopplar ihop fjärrvärmenätet

Den 24 augusti 2024 började grävarbete vid Storgatan i samband med sammankopplingen av fjärrvärmeledningen mellan Degerfors och Karlskoga. Arbetet drivs av Karlskoga energi och miljö AB tillsammans med Degerfors energi AB. Entreprenören PEAB beräknar att det kommer att vara begränsad framkomlighet och tillfälliga trafikanvisningar på olika platser i Degerfors under arbetet.

Sammankopplingen av de båda fjärrvärmenäten är ett gemensamt projekt mellan Karlskoga Energi & Miljö och Degerfors Energi och allt ska stå klart under 2024.

En cirka nio kilometer lång ledning från handelsområdet vid Storängen i Karlskoga utmed Degerforsvägen och fram till rondellen på Storgatan i Degerfors ska bygga ihop de två fjärrvärmenäten. Efter vägen ska också två tryckstegringsstationer byggas.

Läs mer på Degerfors energis hemsida: Första spadtaget för Karlskoga och Degerfors gemensamma fjärrvärmeledning – koldioxidutsläppen kommer minska avsevärt – Degerfors Energi AB Länk till annan webbplats.

Arbetet sker i etapper

Arbetet med att koppla samman Degerfors och Karlskogas fjärrvärmenät kommer att påverka de centrala delarna av Degerfors. Grävarbetet kommer att ske i etapper och varje etapp i kortare skeden. Första etappen är från cirkulationsplatsen i centrum upp längs Storgatan och in på Strömtorpsvägen.

Första etappen kommer delas upp i flera skeden:

 • från rondellen i centrum upp till Brattgränd (klart november 2023)
 • från Brattgränd upp till Högbergsgatan (klart februari 2024)
 • från Högbergsgatan upp till Karlskogavägen
 • från Karlskogavägen upp till Strömtorpsvägen
 • från Strömtorpsvägen fram till Trehöringsvägen

Andra etapper:

 • Raka vägen (klart december 2023)
 • Smålandsgatan (klart januari 2024)
Karta över den planerade ledningen för fjärrvärme genom Degerfors från Storgatan upp till Strömtorpsvägen.

Etapp 1: Från rondellen i centrum upp till och in på Strömtorpsvägen i Degerfors.

Skyltning och omledning av trafik, cykel och fotgängare

Inför varje etapp och nytt skede skapar entreprenören en trafikanvisningsplan där du kan se var arbetsplatsen är, skyltning runtom och hur omledningarna av fordon- och gångtrafik är. Var uppmärksam på skyltningen och var omledningen ligger.

Då här tyder du trafikanläggningsplanen:

 • Röd linje på kartorna markerar arbetsområdet och avstängd väg.
 • Orange prickad linje på kartorna markerar omledningen av fordon.
 • Blå prickad linje på kartorna markerar omledning av gång- och cykeltrafik.

Arbete på Storgatan mellan Högbergsgatan och Strömtorpsvägen från 6 mars 2024

Uppdaterad 12-04-2023 med nya datum från entreprenören Peab.

Arbetet med fjärrvärmeläggningen fortsätter från och med 26/2 mellan Högbergsgatan och till Karlskogavägen. Sedan fortsätter arbetet fram till Strömtorpsvägen. Entreprenören räknar med att vara klar med denna sträcka till 17 april. Se kartan nedan för omledning av fordon-, cykel- och gångtrafik.

Sophämtning längs avstängda genomfarter

De som inte kan få sina sopor tömda bredvid sin fastighet och i stället får en anvisad plats att slänga sina sopor på från Serviceförvaltningen.

Från den 6 mars till den 18 april gäller det för de som bor på:

 • Strömtorpsvägen 1–11
 • Byggmästaregatan 1–5
 • Stigbergsliden 1
 • Östra Långgatan 1–7

Från 18 mars till 24 april så gäller det även för:

 • Strömtorpsvägen 17–19
 • Trehörningsgatan 1–7

För alla ni andra som bor i dessa områden blir det ingen förändring vad gäller sophämtningen.

Vägbom på Strömtorpsvägen öppen från och med 6 mars

Under arbetet kommer vi att tillfälligt öppna vägbommen på Strömtorpsvägen. Vi ber alla som vanligtvis cyklar och går längs vägen att vara uppmärksamma på biltrafiken medan bommen är öppen för fordonstrafik.

Karta över omledning vid Storgatan mellan Karlskogavägen och Nya Björneborgsvägen.

Karta över omledning vid Storgatan mellan Karlskogavägen och Nya Björneborgsvägen. Röd heldragen linje är arbetsplatsen med schakt. Orange prickad linje visar omledningen av fordonstrafik.

Omledning för fordonstrafik på Strömtorpsvägen och gångtrafik längs Storgatan

Från och med 14 mars finns det en gångfålla där fotgängare och cyklister kan ta sig från Karlskogavägen, upp längs Storgatan och vidare mot Gamla Björneborgsvägen istället för att gå via Högbersgatan.

Karta över omledning vid Storgatan mellan Karlskogavägen och Nya Björneborgsvägen.

Karta över omledning av fordonstrafik längs Strömtorpsvägen och omledning av gång- och cykeltrafik längs Storgatan.Röd heldragen linje är arbetsplatsen med schakt. Orange prickad linje visar omledningen av fordonstrafik och blå pickad linje visar omledning av gång- och cykeltrafik.

Strömtorpsvägen avstängd för genomfart

Strömtorpsvägen kommer vara avstängd för genomfart till Gamla Björneborgsvägen mellan 6 mars till 15 april vilket kan påverka dig som bor och verkar längs gatan. Bland annat påverkar avstängningen sophämtningen och du som har sopkärl kommer kunna lämna ditt avfall i större sopkärl som kommunen ställer ut vid korsningen Kullgatan/Strömtorpsvägen enligt kartan nedan.

Avstängd genomfart på Östra Långgatan och Byggmästaregatan

Östra Långgatan och Byggmästaregatan kommer att vara avstängda för genomfart under arbetet vilket kan påverka dig som bor och verkar på de gatorna. Bland annat påverkar avstängningen sophämtningen och du som har sopkärl kommer kunna lämna ditt avfall i större sopkärl som kommunen ställer ut vid korsningen Östra Långgatan/Bossåsvägen enligt kartan nedan.

Karta över avstängd genomfart vid Östra Långgatan och Byggmästaregatan med en plats utmärkt för var boende kan lämna sopor.

Karta över avstängd genomfart vid Östra Långgatan, Byggmästaregatan och Strömtorpsvägen med en plats utmärkt för var boende kan lämna sopor. Röd heldragen linje visar avstängd genomfart, blå heldragen linje visar var trafikljusen vid arbetsplatsen sitter och den röda pricken visar platsen där kommunen kommer ställa ut större sopkärl.

Arbete på Smålandsgatan 5-7 februari

Smålandsgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik mellan den 5/2 kl.07.00 till den 7/2 kl.16.00. Fordonstrafiken kommer att ledas om via Jämtlandsgatan, Raka Vägen och Karlskogavägen. Se orange, prickad linje på kartan nedan.

Gång- och cykeltrafiken på Smålandsgatan påverkas inte av arbetet utan kan passera över en gångbro över schaktet.

Avstängda gång- och cykelbanor

Två gång- och cykelvägar påverkas av arbetet med fjärrvärmen:

 • Gång- och cykelbana mellan Myrgatan och Lapplandsgatan,
 • Båda gång- och cykelvägarna mellan Lapplandsgatan och Skånegatan.

Du som går eller cyklar till Strömtorpsskolan hänvisas att i stället resa via Sörmlandsgatan till Smålandsgatan, ta gångbron över till Jämtlandsgatan och sedan resa vidare på gång- och cykelvägen som går från Jämtlandsgatan mot Strömtorp. Se blå, prickad linje på kartan nedan.

Kartbild över arbete med fjärrvärmenätet på Smålandsgatan. Kartan visar var schaktet är och omledningar för fordon, gång- och cykeltrafik.

Arbete på Smålandsgatan: Rött streck visar grävschaktet, blåprickad linje visar omledning av gång- och cykeltrafik, orangeprickad linje visar omledning av fordonstrafik.

Arbete på Raka vägen 11-15 december 2023

Under december 2023 kommer arbetet med att lägga fjärrvärmen börja på Raka vägen i Degerfors. På bilderna nedanför kan du se hur skyltningen kommer se ut och var schakten för arbtetet går.

Gång- och cykelbanor är öppna över Raka vägen

Gång- och cykelbanorna kommer att grävas upp där schaktet är öppet över Raka vägen men entreprenören kommer att lägga en gångbro över schaktet. Du kan alltså cykla och gå längs gångbanan precis som vanligt vid Raka vägen.

Däremot kommer gång- och cykelbanorna som korsar grönområdet på Karlshagen, på båda sidor av Raka vägen att vara avstängda, preliminärt fram till slutet på januari 2024.

Bild 1, nedan: Karta över Raka vägen och villaområdet runtomkring arbetsområdet med avstängda gång- och cykelvägar.

Bild 2, nedan: detaljbild över schaktet och arbetsområdet på Raka vägen

Arbete på Storgatan

Arbetet med att lägga fjärrvärmeledningar på Storgatan kommer delas upp i flera skeden.

Väglag på Storgatan och Gamla Björneborgsvägen

På grund av det fortsatta arbetet med att lägga fjärrvärmeledningar kommer vi inte att asfaltera riktigt än på Storgatan och Gamla Björneborgsvägen. Vi tackar för ert tålamod och förståelse under arbetet och vi kommer göra allt för att minimera besvären för trafikanter och boende.

Sophantering under arbetet

Alla fastighetsägare som blir påverkade av arbetet med fjärrvärmenätet blir kontaktade av serviceförvaltningen om vad som gäller för sophämtningen om du behöver byta upphämtningsplats. Om det skule bli problem med sophämtningen under arbetets gång kommer vi att skicka ut ett brev till dig om en ny upphämtningsplats. Våra sophämtare rapporterar in eventuella problem direkt och du kommer alltid att få dina sopor upphämtade.

 

Uppdateringar på sidan

 • 30/10/2023: Uppdaterat artikel med information om förlängd avstängning på Storgatan i Degerfors.
 • 17/11/2023: Uppdaterat artikel med information och karta över skede 2 mellan 29/11-22/12.
 • 21/11/2023: Uppdaterat artikel med information och karta till boende som inte kommer åt sina infarter och parkeringar.
 • 08/12/2023: Uppdatering om paus i arbetet på Storgatan fram till januari 2024.
 • 31/1/2024: Uppdatering om arbete på Smålandsgatan
 • 4/3/2024: Uppdatering om arbete på Storgatan mellan Karlskogavägen och Nya Björneborgsvägen.
 • 7/3-2024: Uppdatering av text avseende sophantering under arbetet på Storgatan.
Till toppen av sidan