Vatten läcker ut på golvet på en toalett.

Vattenläckan på kulturskolan i Degerfors

I slutet av juni råkade kulturskolan ut för en översvämning orsakad av en vattenläcka. Det ledde till att golvet och innerväggarna på toaletterna utanför aulan samt toaletterna på översta våningen har behövt brytas upp. Undervisningen på kulturskolan kommer behöva anpassas efter renoveringsarbetet.

Undervisningen är planerad att börja vecka 35 och vi och ber om förståelse för att både elever, vårdnadshavare och personal kommer behöva anpassa oss en del efter rådande omständigheterna. Det kan till exempel handla om att vissa elever får använda andra uppehållsrum eller toaletter än de är vana vid.

Vi vill också påminna om att vårdnadshavare har ansvar för minderåriga elever till och från lektion. Prata gärna med dina barn om att det är viktigt att följa lärarens instruktioner och respektera eventuella avspärrningar.

Vi kommer att uppdatera den här artikeln löpande under renoveringsarbetet.

Ordningsregler under arbetet för vårdnadshavare och elever:

  • Det är förbjudet att beträda de delar av huset där reparationerna pågår.
  • Läs information noga och var uppmärksam på skyltning. Förändringar kommer att ske under arbetets gång.
  • Vårdnadshavare har ansvar för elev till och från lektionssalen.
  • Kom i tid till lektionerna men försök att inte uppehålla er i lokalen längre än nödvändigt eftersom vi har ont om plats och toaletter för tillfället.

Anslagstavlor, skyltning och information från lärare

Anslagstavlan vid entrén hålls uppdaterad under hela arbetet och har information om läget för dagen. Lärare kommer ge ut information som gäller deras elever och det kan skilja sig åt mellan olika ämnen och vilket skede arbetet är i.

Toaletter ur bruk på andra våningen och utanför aulan

De fem toaletterna vid aulan och på andra våningen är helt ur bruk. Det betyder att det just nu inte finns någon toalett alls tillgänglig på andra våningen. Istället kan du använda toaletten på källarvåningen eller personaltoaletterna på entréplan, mittemot fiolrummet. Det är skyltat till båda toaletterna.

Uppehållsrummet utanför aulan är en utrymningsväg

Uppehållsrummet utanför aulan är under arbetet är den enda vägen in till aulan, en utrymningsväg och angränsande till byggarbetsplatsen. Det är bra om du inte uppehåller dig där längre än nödvändigt. För vårdnadshavare som väntar på sina barn hänvisar vi i stället till de soffor och stolar som finns i korridoren på entréplan.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Sofia Luthman.

Sofia Luthman
Kulturchef
sofia.luthman@degerfors.se
0586-481 63


Till toppen av sidan