Bergslagens räddningstjänst gör hembesök.

Bergslagens Räddningstjänst gör hembesök

Bergslagens Räddningstjänst har börjat med hembesök. Under vecka 37 kommer Räddningstjänsten att besöka Degerfors kommun för att kontrollera att det finns en fungerande brandvarnare i hushållen och informera om hur du skyddar dig och ditt hem mot brand.

Så går hembesöket till

Hembesöken genomförs på dagtid och innan Räddningtjänsten besöker ett bostadsområde kommer de att informera fastighetsägare och du får information i ditt trapphus, i din brevlåda eller via sociala kanaler om att de kommer.

Räddningstjänsten kommer till ditt bostadsområde med en uppmärkt personbil med deras logga på och besöken utförs av två brandmän. Du känner igen dem genom att de har deras uniform och en synlig legitimation.

Hembesöket tar ungefär 5 minuter där de kort informerar om brandrisker och brandskydd i din bostad och fastighet. De vill också se till att din brandvarnare fungerar. Vid besöket har de också med dig lite informationsmaterial som de lämnar ut och om du inte är hemma lämnar de den i din brevlåda.

Titta på videon nedan om hur hembesöket går till.

Brandskyddet i ditt hus är viktigt

Varje år inträffar mellan 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige. Det är just brand i bostad som är samhällets största brandorsak och av de som omkommer eller skadas svårt i en brand är det 85% som gör det i bostadsbränder.

Samhälls-, miljö- och egendomskostnader efter bostadsbränder är höga och även om människor inte skadas, så får en bostadsbrand stor påverkan på de boende. Det är därför viktigt att ha ett fungerande brandskydd och kunskap om hur man agerar när olyckan inträffar för att minska risken för, eller skadorna till följd av brand i bostad.

Läs mer om hembesöket på Bergslagens Räddningstjänsts hemsida Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan