En vecka fri från våld

Texten "en vecka fri från våld" på en rosa bakgrund med ett hjärta. Under står texten "Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld. Tillsammans kan vi göra skillnad!"

Under vecka 47 genomförs den nationella kampanjen En vecka fri från våld där Karlskoga kommun och Degerfors kommun medverkar. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgö och att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Nätverket mot Våld i nära relation är initiativtagare och samordnare av den lokala insatsen. Nätverket består av Karlskoga och Degerfors kommuner, polisen, Kvinnohuset, Brottsofferjouren, Region Örebro län mfl. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner.

Arbetet med att förebygga och hantera denna brottsproblematik pågår ständigt i Karlskoga och Degerfors kommun och vi kommer under v. 47 belysa detta ämne extra. Vi ser gärna att så många som möjligt tar del av kampanjen och lyfter ämnet både på sin arbetsplats och privat.

Längst ner på sidan hittar du affischer och inlägg på sociala medier för dig som vill hjälpa oss att sprida meddelandet på era arbetsplatser till exempel.

Öppen föreläsning 23 november

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga och Degerfors håller en öppen föreläsning torsdagen den 23 november klockan 18.00 i Folkhögskolans aula.

Föreläsningen är en del av projektet "Våld är inte bara blåmärken" som är en föreläsningsserie för gymnasieungdomar. Nu bjuds vuxna in att ta del av denna föreläsning för att få en inblick i vad våra ungdomar får ta del av och hur det kan se ut i ungas relationer. Föreläsarna kommer berätta om olika typer av våld, psykisk ohälsa och schyssta relationer bland unga.

Torsdag 23 november 18.00 i Folkhögskolans aula i Karlskoga
Föreläsningen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs

Orange day 25 november

25 november kommer även Orange day att uppmärksammas av kvinnoföreningen mot våld. Föreningen kommer att ställa ut skor på torget i både Karlskoga och Degerfors som symboliserar de kvinnor som fallit offer för dödligt våld.

Här går att läsa mer om orange day Orange Day - bidra till UN Womens arbete - UN Women Sverige Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan