Letälvsgården i solnedgången under ett tjockt snötäcke.

Dagrehabilitering och Gästis slås ihop

Under hösten 2023 har det kommit in 22 medborgarförslag till socialnämnden om vikten av att dagrehabiliteringen finns kvar och ingår i ordinarie verksamhet. Socialnämnden svarar att det aldrig varit aktuellt att ta bort dagrehabilitering i verksamheten men att dagrehabilitering och dagverksamheten Gästis däremot kommer att slås ihop. Anledningen är att kommunen fått sin ansökan om utökad finansiering avslagen och att verksamheterna nu endast drivs av socialförvaltningens egna medel.

“Dagrehabilitering och Gästis kommer inte att försvinna utan i högsta grad finnas kvar då det är mycket viktig verksamhet,” säger förvaltningschef Marie-Louise Forsberg Fransson.

Socialnämnden har tagit beslut om att dagrehabiliteringen och dagverksamheten Gästis ska slås ihop och dela det som idag är dagrehabiliteringens lokaler på Letälvsgården. Lokalerna på Letälvsgården är tillräckligt stora för att kunna användas av båda verksamheterna och fylla deras behov.

Den sammanslagna verksamheten kommer fortsätta rikta sig till enskilda i ordinärt boende med olika behov. Dagverksamheten kommer fortsatt att ligga under HSL-enheten. Därmed är det samma enhetschef som tidigare som är ansvarig för dagverksamheterna. Parallellt med förändringen gör socialförvaltningen en inventering av olika förslag av utveckling av verksamheterna inom ramen för socialförvaltningens tillgängliga medel.

Uteblivet statsbidrag leder till minskad budget

Efter pandemin fick kommunen utökad finansiering av statsbidrag för att driva dagrehabilitering och dagverksamhet och kunde anställa fler personal och utveckla verksamheterna. Kommunen gjorde en ny ansökan om finansiering i början av 2023 för att kunna fortsätta kunna hålla dagverksamheterna öppna i samma omfattning men fick avslag. Då dessa statsbidrag nu har uteblivit och socialförvaltningens ekonomi är mycket ansträngd finns det inga pengar att fortsätta verksamheten i samma utsträckning som tidigare.

Ingela Sundberg, vice ordförande i socialnämnden säger:

“Det är tråkigt att statsbidragen uteblir, men det viktigaste för oss är att dagrehab och Gästis finns kvar eftersom deras arbete är så viktigt för enskilda invånare.”

Kontakt

Ingela Sundberg
Vice ordförande i socialnämnden
Ingela.sundberg@degerfors.se

Till toppen av sidan